Uit cijfers van het CBS blijkt dat ondernemers in de industrie in maand januari minder negatief naar de toekomst kijken dan een maand ervoor. Het vertrouwen is nog wel negatief maar steeg van -5,7 in december 2023 naar -4,4 in januari. Ondernemers waren vooral minder negatief over de orderportefeuille, maar ook over de voorraden gereed product waren ze minder negatief. Een van de drie deelindicatoren voor het vertrouwen is positiever dan de maand ervoor: de verwachte productie voor de komende drie maanden.

Ondernemers in de basismetaal en metaalproducten negatiever

Wanneer gekeken wordt naar het vertrouwen per branche dan valt op dat de ondernemers in de branche basismetaal en metaalproducten negatiever zijn dan de maand ervoor. Het vertrouwen daalde van -10 naar -12,1. De elektrotechnische- en machinebranche was de grote positieve uitschieter met een score van 6,2.