In het Staaljournaal van februari wordt duidelijk dat de ontwikkelingen op de staalmarkt erg onzeker zijn. Vooral de impact van de ontwikkelingen in China zijn daarbij van grote invloed. Het economisch klimaat in China wordt beïnvloed door problemen in de vastgoedmarkt, met name door de stagnatie van de verkoop van onroerend goed en de veroordeling van de grootste Chinese projectontwikkelaar, Evergrande, tot het verkopen van onroerend goed vanwege een enorme schuld. Deze situatie leidt tot een afname van de verkoop van grondstoffen, inclusief staal, waardoor China, ’s werelds grootste staalproducent, zich meer op export gaat richten. De situatie in China heeft er ook toe geleid dat producenten in andere landen in Azië zoals Japanse, Indonesische, Zuid-Koreaanse en vooral Vietnamese staalproducenten zich nadrukkelijker roeren op de Europese markt. De Europese Commissie overweegt daarom de import regulerende maatregelen, Safeguard quota, te verlengen om eerlijke concurrentie te waarborgen.

Als gevolg van de overcapaciteit van de staalproducenten in Azië blijven Europese staalfabrieken zich zorgen maken over de concurrentie en de dreiging van goedkopere importen. De Europese economieën, waaronder die van Nederland en Duitsland, vertonen gemengde signalen, met een groeiende Nederlandse economie maar nog steeds een recessie in Duitsland. Deze situatie biedt weinig perspectief voor een groei in staalverbruik in de EU. Bovendien kampt Europa zelf met overcapaciteit in staalproductie, wat de onderlinge concurrentie verder vergroot.

Om de kwakkelende economie in de Europese Unie te stimuleren, wordt voorgesteld dat de Europese Centrale Bank de rente verlaagt, maar het is onzeker wat de koers van de ECB wordt. Ondanks de wens van staalfabrikanten om de prijzen te verhogen vanwege gestegen kosten, waaronder duurdere grondstoffen, hogere salariskosten en strengere milieueisen, blijven de prijzen achter bij hun verwachtingen. De dreiging van meer en goedkopere importen in combinatie met een stagnerende staalafname binnen de EU maakt het onwaarschijnlijk dat er op korte termijn aanzienlijke prijsstijgingen zullen plaatsvinden.