De NEVI PMI hoofdindex van de Nederlandse productiesector verbeterde licht in februari 2024; de index steeg van 48.9 in januari naar 49.3 in februari. Dit duidt op de kleinste verslechtering van de bedrijfsomstandigheden in 13 maanden. De stijging was te danken aan een beperktere daling in de productieomvang en een heropleving van de werkgelegenheid, hoewel nieuwe orders, materiaalvoorraden en levertijden negatief werden beïnvloed.

Hoewel sommige sectoren, zoals de machine-industrie, tekenen van herstel vertonen, is de situatie voor energie-intensieve branches, zoals de chemische en basismetaalindustrie, ernstiger. De hoge energieprijzen in Europa hebben hun concurrentiepositie ondermijnd, wat een volledig herstel op korte termijn onwaarschijnlijk maakt.

De trend van lagere orderaantallen zette zich in mindere mate voort in februari. Dit is gedeeltelijk toe te schrijven aan economische uitdagingen en matige klantvraag. Echter, de buitenlandse vraag naar Nederlandse goederen steeg, wat de eerste toename in negentien maanden was.

Hoewel de productie in februari licht daalde, was het de kleinste daling in een jaar. Bedrijven namen maatregelen om voorraden te verlagen, maar bleven bezorgd over het economische klimaat. De inkoopactiviteiten daalden, wat resulteerde in verbeterde prestaties van leveranciers, maar er waren ook in verstoringen in toeleveringsketens als gevolg van de situatie in de Rode Zee en personeelstekorten.

Ondanks de daling van onvoltooid werk, was er groei in personeelsbestanden, zij het bescheiden. De kostendruk verminderde door lagere inkoopprijzen, hoewel dit de kleinste daling in bijna een jaar was. Desondanks steeg het optimisme over productievooruitzichten naar het hoogste niveau in twaalf maanden, gedreven door groeiverwachtingen, geplande uitbreidingen en hoop op verbetering van de mondiale economie.