richtlijn-zzpTLN en EVO reageren teleurgesteld op het besluit van de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid van het Europees Parlement om zelfstandigen zonder personeel (ZZP-ers) onder de arbeidstijdenrichtlijn te laten vallen. Onder die richtlijn mogen ZZP-ers niet langer dan 48 uur per week werken. De commissie vindt dat er geen onderscheid gemaakt moet worden tussen chauffeurs in loonsdienst en zelfstandigen.
Lees verder