Het aantal bedrijven in de metaalindustrie – basismetaal en metaalproducten samen – is afgelopen jaar gestegen. Waren er in het eerste kwartaal van 2019 nog 365 bedrijven actief in de basismetaal en 11.940 in de metaalproductenindustrie. Op dit moment is dat aantal gestegen naar respectievelijk 375 en 12.680. Een stijging van 750 bedrijven (6%). Lees verder

De vooruitzichten voor de komende jaren zijn voor de Nederlandse en Europese economie niet al te rooskleurig. Het rapport concentreert zich op de gevolgen voor de Nederlandse metaalsector en de strategische keuze waar metaalbedrijven voor staan om succesvol te blijven. Lees verder

ziekteverzuimHet ziekteverzuim onder medewerkers van metaalbedrijven is in 2008 gelijk gebleven in vergelijking met het voorgaande jaar. Het verzuimpercentage bij metaalbedrijven die hun arbodienstverlening bij ArboNed hebben ondergebracht bleef gelijk op 4,0. Lees verder

arbo wetgevingBijna 70% van de Nederlandse bedrijven in de metaalsector voldoet niet of onvoldoende aan de arbo-wetgeving. Aangezien dat in andere sectoren rond de 50% ligt, gaat de Arbeidsinspectie bij metaalbedrijven intensiever onderzoeken of de veiligheidsvoorschriften nageleefd worden.
Volgens directeur van de Arbeidsinspectie Marga Zuurbier beschikt de metaalsector met zijn vele brancheorganisaties over voldoende kennis omtrent de arbo-wetgeving. Er bestaan arbo-catalogi en brancheorganisaties voeren ook campagnes om naleving van de voorschriften te bevorderen. De bedrijven moeten deze kennis echter zelf in de praktijk brengen. Vaak is daar een mentaliteitsomslag voor nodig, aldus Zuurbier. De kosten die gemaakt moeten worden voor veiligheidsaanpassingen wegen namelijk niet op tegen de kosten van bedrijfongevallen.
Een van de belangrijkste verbeterpunten is machineveiligheid. Vaak gaan machines 20 jaar of meer mee en moet nagekeken worden of ze nog wel aan de veiligheidseisen voldoen. Bedrijven moeten de risico`s in kaart brengen via een Risico Inventarisatie en Evaluatie plan van de werkprocessen. Verder moet het personeel gewezen worden op bedrijfsrisico`s. Vooral vakantiekrachten, stagiaires en schoolverlaters vormen een kwetsbare groep.

arbo wetgevingBijna 70% van de Nederlandse bedrijven in de metaalsector voldoet niet of onvoldoende aan de arbo-wetgeving. Aangezien dat in andere sectoren rond de 50% ligt, gaat de Arbeidsinspectie bij metaalbedrijven intensiever onderzoeken of de veiligheidsvoorschriften nageleefd worden. Lees verder