De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2012. Hier de nieuwe bedragen Lees verder