Privacy

Algemeen
De bescherming van uw persoonlijke levenssfeer is van essentieel belang voor Metaalkrant. Hoezeer onze belangrijkste doelstellingen is het met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen en beveiligen van persoonlijke gegevens van cliënten. De volgende belofte spreken wij dan ook uit naar onze individuele klanten:

Wij houden ons in alle gevallen aan de eisen die de Wet Persoonsregistraties en straks de nieuwe Wet Bescherming Persoonsgegevens stellen.

Wij zullen de verzameling en gebruik van gegevens beperken tot datgene wat noodzakelijk is om het gewenste niveau van dienstverlening aan onze klanten te kunnen bieden. Dit omvat ook het op de hoogte te houden van onze klanten over interessante aanbiedingen van onze producten en diensten en om onze commerciële activiteiten te administreren. Hierbij trachten wij rekening te houden met de voorkeuren van klanten.

Clickgedrag
Op de website van Metaalkrant worden tevens algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen de gegevens worden gebruikt om voor clienten meer gerichte informatie en aanbiedingen op de site te zetten. Op deze wijze kunnen wij onze dienstverlening verder optimaliseren.

Gebruik van cookies
Metaalkrant maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Metaalkrant maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om het gebruik van de Metaalkrant site gemakkelijker te maken. Als een client dat zelf aangeeft, kan daarnaast ook gebruik worden gemaakt van een speciale cookie. Aan de hand van deze cookie kan onze website een client herkennen, de volgende keer dat de client op de Metaalkrant website langskomt.

Met behulp van dit cookie kan toegang worden verleend en de site speciaal worden ingesteld; een hulpmiddel om het gebruik van de site nog aangenamer te maken. Als in de browser het gebruik van cookies is uitgezet, zijn nog steeds de meeste onderdelen van de website te bezoeken.  Wij laten alleen geautoriseerde medewerkers toe tot klantinformatie.

Medewerkers
Medewerkers die ons privacy statement overtreden, zullen disciplinair worden gestraft.

De infrastructuur en programma’s voor het administreren van klantgegevens zijn zo gemaakt en beveiligd dat onbevoegden geen informatie over klanten en bezoekers kunnen krijgen.

Wij zullen geen klantinformatie aan een externe partij ter beschikking stellen, tenzij wij de klant in eerdere overeenkomsten hebben geïnformeerd, wij door de klant zijn geautoriseerd of door de wet worden gedwongen.

Wij zullen te allen tijde het beheer over de vertrouwelijkheid van onze klantinformatie blijven voeren.

Wij kunnen daarentegen voorzien in (interessante aanbiedingen van) producten en diensten van zorgvuldig geselecteerde bedrijven. Deze bedrijven wordt niet toegestaan enige klantinformatie op te slaan, tenzij de klant duidelijk heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in hun producten en diensten.

Wij trachten klantgegevens zo compleet, up to date en accuraat mogelijk te houden. In voorkomend geval bestaat tevens het recht om aanpassing of verwijdering van gegevens te vragen, aan welk verzoek Metaalkrantredelijkerwijs gevolg zal geven.

Vragen
Indien er vragen zijn over het privacybeleid van Metaalkrant, dan kunnen deze worden gericht aan:

Metaalkrant
o.v.v. privacybeleid Metaalkrant
Postbus 1125
7550 BC HENGELO

Email: info@metaalkrant.nl

Metaalkrant behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check daarom regelmatig het privacy statement voor een update van het privacy beleid van Metaalkrant.