De berichtgeving rondom TATA-steel was de laatste maanden niet positief te noemen. Zo kwam het bedrijf in het nieuws vanwege de grote CO2-uitstoot maar ook vanwege de neerslag van as in de woonwijken rondom de fabriek. Nu komen er betere signalen vanuit Velsen. Onafhankelijk onderzoek heeft namelijk aangetoond dat de transitie naar groene waterstof als brandstof voor het productieproces goed mogelijk is. In het kader van het plan Groen Staal van de FNV werd hiervoor onderzoek uitgevoerd door Ronald Berger. Belangrijke randvoorwaarde is echter wel de medewerking van lokale en nationale overheden. Lees verder

De positieve stemming in de Nederlandse economie is wederom zichtbaar in één van de indicatoren die door het CBS worden gepubliceerd. In dit geval betreft het, het volume in investeringen in de maand september. Ten opzichte van een jaar geleden is deze namelijk gestegen met 0,6%. Vooral de investeringen in woningen en machines nam toe ten opzichte van een jaar geleden. Wanneer we de cijfers echter afzetten tegen de investeringen in september 2019 dan zien we dat de cijfers minder gunstig zijn. Vergeleken met twee jaar geleden namen de investeringen af met 3%. Lees verder

De prijs van staal staat voor het eerst sinds lange tijd weer onder druk, zo blijkt uit het Staaljournaal van Noviostaal. Oorzaak hiervan ligt onverwacht niet zozeer aan de vraagzijde maar aan de aanbodzijde in de economie. Het grote tekort aan microchips zorgt er namelijk voor dat autofabrikanten hun productie drastisch hebben verlaagd waardoor de vraag naar staal ver is teruggevallen. Autofabrikanten produceren dit jaar naar schatting zo’n 3 miljoen minder auto’s dan gepland. Aangezien de auto-industrie goed is voor zo’n 16-18% van de afname van staal is het effect van het microchips-tekort dus voelbaar tot in de staalindustrie. Lees verder

De goednieuwsshow van het CBS blijft onverminderd doorgaan. Nu kan het CBS melden dat de omzet in de industrie in het derde kwartaal met 15,4% is gestegen vergeleken met dezelfde periode in 2020. Daarmee lag in de omzet in het derde kwartaal van 2021 zelfs hoger dan in het derde kwartaal voor aanvang van de corona-crisis. En alsof het nog niet genoeg is, verwachten de producenten in het vierde kwartaal nog hogere omzetten en tevens een hogere personeelsbezetting. De stijging van de omzet werd voor 18,2% gerealiseerd in het binnenland, de export was goed voor een stijging van 13,7%. Lees verder

Het kabinet heeft onlangs maatregelen getroffen om zowel consumenten als MKB-bedrijven tegemoet te komen in 2022 voor de sterk gestegen energiekosten. Deze regeling was zeker gunstig voor de relatief kleine energieverbruikers. Voor de bedrijven in het MKB met een groot energieverbruik was de regeling echter nog steeds een druppel op de gloeiende plaat. Op verzoek van de Tweede Kamer past het kabinet nu de plannen dusdanig aan dat ook de MKB-bedrijven met een grote energiebehoefte een substantiële ondersteuning krijgen. Lees verder

Het CBS heeft de cijfers met betrekking tot de gemiddelde dagproductie in de Nederlandse industrie in de maand september bekend gemaakt. Ook in de maand september 2021 is de productie weer veel hoger uitgevallen dan in de maand september 2020. Al met al was de gemiddelde stijging over alle bedrijfsklassen bijna 11 procent. Voor een zeer belangrijk deel kwam deze stijging op het conto van de bedrijfsklasse Machinebouw. Met een groei van 62% zorgde deze klasse ervoor dat het gemiddelde hoog uitviel. De metaalsector liet zich echter ook niet onbetuigd met een stijging van 6,3%. Lees verder

Het centraal bureau voor de statistiek heeft de exportcijfers bekend gemaakt voor 2020. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het aandeel van de export voor het bbp is afgenomen. Nederland is daarmee iets minder afhankelijk geworden voor de ontwikkelingen in het buitenland. Werd in 2015 nog 16,7% van het bbp gerealiseerd door de export, in 2020 was dat teruggevallen naar 15%. Daarbij moet worden aangetekend dat een belangrijk aandeel voor de export was weggelegd voor de export van gas. Daarnaast is het bbp veel sterker gestegen dan de groei van de export. Dit heeft geleid tot het kleinere aandeel van de export in het bbp. Lees verder

Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyden en de Amerikaanse president Joe Bidon hebben een akkoord getekend dat een einde maakt aan de importheffingen van Amerika op de invoer van staal en aluminium. De invoerheffingen waren door President Trump ingevoerd onder de noemer ‘bescherming van de binnenlandse veiligheid’. Het was echter overduidelijk dat de invoerheffingen bedoeld waren ter bescherming van de binnenlandse staal- en aluminiumproducenten. Door een heffing van 25% op staal en 10% op aluminium werd de binnenlandse markt beschermd tegen import uit China en Europa. Lees verder

Het CBS heeft gisteren weer de cijfers gepubliceerd met betrekking tot het ondernemersvertrouwen in de industrie. De uitkomst is een evenaring van het record dat in juli werd gevestigd: 12,3. Alle drie de deelindicatoren (toename van de productie, toename van de orderpositie en de voorraad eindproduct) die tezamen het producentenvertrouwen bepalen werden positief beoordeeld door de ondernemers in de industrie. In bijna de helft van de branches die onder de industrie vallen was het vertrouwen positief, met als uitschieters de elektrotechnische en machine-industrie met een score van 24,6. Lees verder

De ontwikkelingen in de metaalindustrie zijn vanwege de opkrabbelende economie als gevolg van de coronapandemie positief te noemen. Toch maken ondernemers in de metaal zich zorgen over de nabije toekomst. Om optimaal te kunnen profiteren van de economische ontwikkelingen is er namelijk veel behoefte aan zowel grondstoffen als personeel. Als gevolg van deze ontwikkeling zijn ondernemers in de metaalsector minder positief over de verwachtingen in het vierde kwartaal dan een maand eerder. Lees verder

Staalproducenten en staalverwerkende bedrijven doen er op dit moment zoveel mogelijk aan om hun producten op een duurzame wijze te produceren en verwerken. In Zweden heeft dit geleid tot de presentatie van het eerste voertuig dat geproduceerd is met ‘groen’ staal. Volvo heeft een voertuig ontwikkeld, dat paradoxaal genoeg bestemd is voor het vervoer van kolen in mijnen, waarin het groene staal van SSAB is verwerkt. We kunnen met recht spreken van groen staal aangezien bij de productie ervan geen fossiele brandstoffen zijn gebruikt. De benodigde energie is afkomstig van groene waterstof. Lees verder

In een artikel in het Financieel Dagblad heeft Gerard Wyfker, beleidssecretaris Milieu en Energie van de Metaalunie, gepleit voor een speciale regeling voor middelgrote ondernemers in de metaalsector. Het kabinet heeft 3,2 miljoen euro gereserveerd voor ondernemingen ter compensatie van de gestegen energieprijzen. 500 miljoen euro is daarvan gereserveerd voor de compensatie van kleine ondernemingen. Het lijkt er nu sterk op dat het resterende bedrag terechtkomt bij grote ondernemingen, waardoor middelgrote ondernemingen het kind van de rekening dreigen te worden. Lees verder

De vakbonden hebben de CAO-onderhandelingen voor de metaalbewerkingsbedrijven afgebroken. Deze CAO is onderdeel van de CAO’s in de Metaal en Techniek. De oorzaak van het vastlopen van de onderhandelingen ligt in het feit dat de werkgevers graag willen komen tot één integrale ouderenregeling waar de door de vakbonden voorgestelde Regeling Vervroegd Uittreden bij in is begrepen. De vakbonden gaan hier niet mee akkoord ondankst het feit dat de voorstellen van de werkgevers nog ruimte bieden voor verdere onderhandeling. Lees verder

Tijdens de Eurocoke summit over de toekomst van de Europese staalproductie heeft Allesandro Sciamarelli (directeur marktanalyse bij Eurofer) zijn zorgen geuit over de ontwikkelingen in de Europese staalproductie. De industrie is zich aan het herstellen van de sluitingen in diverse industrieën van vorig jaar maar de lange termijntendens voor de productie van staal in Europa was al aan het dalen. De vraag is dus in hoeverre deze lange termijn tendens in de staalproductie doorbroken gaat worden. Lees verder

De werkgevers, verenigd in de FME, en werknemers vertegenwoordigd door de FNV en CNV maken zich grote zorgen over de concurrentiepositie van de Nederlandse metaalindustrie in Europa. De sterk stijgende energieprijzen in combinatie met de stijgende kosten om CO2 te mogen uitstoten, maakt de concurrentiepositie van de Nederlandse metaalindustrie er niet beter op. In het […]

European Aluminium, de belangenvereniging van de Europese Aluminiumfabrikanten, luidt de noodklok omdat de productie van aluminium op korte termijn bedreigd wordt door een tekort aan magnesium. De grootste producent ter wereld van magnesium is China, daar is echter de productie drastisch teruggeschroefd in de strijd om het verlagen van de energieconsumptie. Gevolg is dat de productie van magnesium dermate ver is teruggevallen dat op dit moment alleen nog maar goed aan de lokale behoefte voldaan kan worden. De export naar de overige landen zal tot een minimum terugvallen en daardoor de productie van aluminium, en dus vele arbeidsplaatsen over de hele wereld, bedreigen. Lees verder

De Word Steel Association heeft de cijfers met betrekking tot de productie van staal in de wereld in de maand augustus gepubliceerd. Hieruit blijkt dat de productie met 1,4% is afgenomen vergeleken met de maand augustus in 2020. De cijfers zijn gebaseerd op data die uit 64 landen is aangeleverd. Het grootste staal producerende land blijft China, hoewel de productie daar 13,2% lager uitviel dan een jaar geleden. Ook andere landen in Azië en Oceanië lieten een daling zien. In de overige werelddelen werd echter een stijging geconstateerd ten opzichte van de productieomvang een jaar geleden. Afrika was de grootste stijger met 38,2% en Europa deed het niet veel slechter met een stijging van 27,1%. Lees verder

Uit de jaarlijkse monitor Techniekpact wordt duidelijk dat steeds meer vrouwen kiezen voor een beroep in de techniek. Dat is een positieve ontwikkeling maar het aandeel vrouwen dat werkzaam is in de technische sector is nog altijd maar 14%. In de meeste andere sectoren in Nederland is er sprake van een gelijkmatiger verdeling tussen vrouwen en mannen. Om de krapte op de arbeidsmarkt te lijf te gaan is het actief interesseren en werven van vrouwen voor een baan in de techniek een noodzaak. Hoewel er al veel is veranderd, is de drempel om te kiezen voor een baan in de techniek nog altijd relatief hoog. Lees verder

Fried Kaanen, voorzitter van de Metaalunie, is positief over de aangekondigde miljarden die het kabinet wil investeren in het klimaat en verduurzaming. Hoewel de sector zelf relatief weinig energie verbruikt, kunnen MKB-maakbedrijven een bijdrage leveren aan de infrastructuur die nodig is om de omschakeling van een fossiele naar een hernieuwbare maatschappij mogelijk te maken. Lees verder

Nadat er in de zomer al een principe-akkoord was gesloten tussen de vakbonden en de werkgevers in de Metalektro is er na goedkeuring door de leden van de vakbonden nu definitief een nieuwe CAO voor de branche. Tijdens de onderhandelingen werd de eis om een hoger loon kracht bijgezet met acties onder het personeel. Bij onder andere Tata Steel, Scania en Damen Shipyards ging het personeel hiertoe in staking. Lees verder