alu-centrumOp de jaarbijeenkomst van het Aluminium Centrum in Houten heeft de aluminiumindustrie besloten om het initiatief te ondersteunen van minister Cramer van VROM om de aluminium ketens voor 100 procent te sluiten.

VROM wil een ketengericht afvalbeleid in gang zetten met als doel 100 procent van de (afval-)stoffen, waaronder aluminium, te recyclen in 2030. Aluminium is één van de zeven materiaalketens waar de minister aangrijpingspunten ziet om substantiële winst te halen. De energie die nodig is voor de primaire productie van aluminium is aanzienlijk en gaat verloren als het materiaal niet wordt gerecycled.
Lees verder