alu-centrumOp de jaarbijeenkomst van het Aluminium Centrum in Houten heeft de aluminiumindustrie besloten om het initiatief te ondersteunen van minister Cramer van VROM om de aluminium ketens voor 100 procent te sluiten.

VROM wil een ketengericht afvalbeleid in gang zetten met als doel 100 procent van de (afval-)stoffen, waaronder aluminium, te recyclen in 2030. Aluminium is één van de zeven materiaalketens waar de minister aangrijpingspunten ziet om substantiële winst te halen. De energie die nodig is voor de primaire productie van aluminium is aanzienlijk en gaat verloren als het materiaal niet wordt gerecycled.

Bijdrage aan leefbare samenleving
Paul Bruinsma, directeur van het Aluminium Centrum, een koepelorganisatie voor de aluminiumproducerende, -verwerkende en -toepassende industrie in Nederland: “De aluminiumindustrie heeft al in de jaren negentig onderkend dat toepassingen waarbij het materiaal verloren gaat, en dus uit de kringloop verdwijnt, extra aandacht en zorg verdienen”. Bruinsma ziet een duidelijke overeenkomst tussen de visie van de minister en initiatieven van de aluminiumindustrie om een bijdrage te leveren aan een leefbare samenleving.
Bron: Aluminium Centrum