Het conjunctuurbeeld van eind juni laat ten opzichte van eind mei zowel verbeteringen als verslechteringen zien. Globaal houden deze ontwikkelingen elkaar in evenwicht. Net als in mei presteren acht van de vijftien indicatoren onder hun langjarig gemiddelde. De afgelopen drie maanden liet de conjunctuurklok per saldo geen duidelijke verbetering meer zien. In de anderhalf jaar daarvoor verbeterde het beeld vrijwel doorlopend. Lees verder