Het conjunctuurbeeld van eind juni laat ten opzichte van eind mei zowel verbeteringen als verslechteringen zien. Globaal houden deze ontwikkelingen elkaar in evenwicht. Net als in mei presteren acht van de vijftien indicatoren onder hun langjarig gemiddelde. De afgelopen drie maanden liet de conjunctuurklok per saldo geen duidelijke verbetering meer zien. In de anderhalf jaar daarvoor verbeterde het beeld vrijwel doorlopend.

In de loop van juni is van alle indicatoren nieuwe informatie beschikbaar gekomen, uitgezonderd vacatures en uitzenduren. De verdeling van de indicatoren over de kwadranten is hierdoor iets gewijzigd. De werkloosheid ging van het groene kwadrant naar het rode. De uitvoer keerde vanuit het rode kwadrant terug in het oranje kwadrant. De consumptie door huishoudens en de indicator die aangeeft of consumenten de tijd gunstig vinden voor het doen van grote aankopen verruilden het rode kwadrant voor het gele kwadrant.

 

De klok van eind juni toont in vergelijking met die van eind mei nog andere veranderingen. Binnen het groene kwadrant deed de industriƫle productie het slechter en verschoof naar links en naar beneden. Binnen het oranje kwadrant gebeurde hetzelfde met het producentenvertrouwen en de orders.Het zwaartepunt van de puntenwolk in de Conjunctuurklok ligt eind juni dicht bij het middelpunt van de klok. Van de vijftien indicatoren staan er drie in het rode, vijf in het gele, drie in het groene en vier in het oranje kwadrant. Indicatoren in het rode kwadrant hebben een groei onder hun langjarig gemiddelde en de groei neemt af. Ook bij indicatoren in het gele kwadrant ligt de groei onder hun langjarig gemiddelde, maar daar neemt de groei toe. Van de indicatoren in het groene kwadrant ligt de groei boven hun langjarig gemiddelde en neemt de groei toe. Ook van indicatoren in het oranje kwadrant ligt de groei boven hun langjarig gemiddelde, daar neemt de groei echter af.
Bron:VraagenAanbod