abnrapport_2401Als één van de eerste branches gebeten door de crisis
De cyclus van de metaalbranche loopt voor op die van andere sectoren. Dit komt doordat de branche zich aan het begin van de keten bevindt en voorraadbewegingen verderop in de keten naar boven toe in steeds sterkere mate worden doorgegeven. Lees verder