abnrapport_2401Als één van de eerste branches gebeten door de crisis
De cyclus van de metaalbranche loopt voor op die van andere sectoren. Dit komt doordat de branche zich aan het begin van de keten bevindt en voorraadbewegingen verderop in de keten naar boven toe in steeds sterkere mate worden doorgegeven.
Vanwege deze dynamiek en de economische crisis dook de metaalbranche als één van de eerste in oktober 2008 onder zijn eigen trend. Dit werd voorafgegaan door een sterk stagnerende omzetgroei vanaf medio 2008. Overigens begon de omzetgroei reeds in 2007 te stagneren, hetgeen zijn vroegcyclische karakter bevestigt. Vanaf oktober 2008 laat de omzet maandelijks een extreme krimp zien. Daardoor zit deze branche inmiddels zeer ver onder zijn eigen trend.

Als eerste naar herstel
De branche intermediaire goederen (waar de metaalbranche onder valt) zaten medio 2009 in de meest negatieve kwadrant, die van Contractie. De belangrijkste oorzaak was de inzakkende vraag naar nieuwbouw, transportmiddelen, consumentenelectronica en machines sinds oktober 2008.

Er zijn signalen dat de metaalbranche het dal van zijn cyclus nadert. Zo zijn ondernemers positief gestemd over de verwachte productie. Daarnaast lijkt het proces van voorraadafbouw bij afnemers, uitgezonderd bij de automotive industrie, tot stilstand gekomen. Naar verwachting zal met het herstel van voorraadvorming in de lagere geledingen van de productieketen de branche eind 2009 in het kwadrant Herstel zitten.

Bron: ABN Sectorstudie