Op 1 april veranderen de regels in de Arbowet voor de risico-inventarisatie en –evaluatie (ri&e). Bedrijven met ten hoogste 25 werknemers zijn niet meer verplicht deskundige hulp in te schakelen bij het laten toetsen van hun ri&e, mits zij gebruik maken van een ri&e-instrument dat voor hun branche is opgesteld. Lees verder