Uit de laatste meting van de FDP BrancheBarometer Plaatbewerking blijkt dat de inkoopmanagers in de metaalbewerkende branche ‘Plaatbewerking’ in februari vrijwel even positief als in januari zijn over de groei in de branche: indexscore 31,0 versus 30,5.

De branche ontwikkelde zich in februari wel veel minder goed dan de totale Nederlandse industrie (35,5, wordt maandelijks door branchevereniging Nevi gemeten). Omdat een score hoger dan 50 ‘groei’ betekent, kan geconcludeerd worden dat er in de Plaatbewerking (maar ook in de industrie algemeen) sprake is van krimp.
Lees verder