3 maart 2009

Plaatbewerkers stabiel

Uit de laatste meting van de FDP BrancheBarometer Plaatbewerking blijkt dat de inkoopmanagers in de metaalbewerkende branche ‘Plaatbewerking’ in februari vrijwel even positief als in januari zijn over de groei in de branche: indexscore 31,0 versus 30,5.

De branche ontwikkelde zich in februari wel veel minder goed dan de totale Nederlandse industrie (35,5, wordt maandelijks door branchevereniging Nevi gemeten). Omdat een score hoger dan 50 ‘groei’ betekent, kan geconcludeerd worden dat er in de Plaatbewerking (maar ook in de industrie algemeen) sprake is van krimp.

De BrancheBarometer Plaatbewerking is opgebouwd uit vijf componenten. Met betrekking tot de ontwikkeling in februari ten opzichte van januari zijn met betrekking tot deze
componenten de volgende conclusies te trekken:
– De productie in de branche Plaatbewerking ontwikkelt zich vrijwel hetzelfde ten
opzichte van vorige maand
– Over de orders denken de inkopers veel positiever
– De levertijd van de leveranciers is veel korter
– De voorraden eindproduct nemen flink toe
– Over de werkgelegenheid denkt men vrijwel hetzelfde.

De inkoopprijzen, geen onderdeel van de totale BrancheBarometer, nemen flink toe
volgens de inkopers ten opzichte van vorige maand.

Ten opzichte van de totale industrie zijn de volgende conclusies te trekken
Met betrekking tot de verschillende aspecten in de afgelopen maand:
– Het productieniveau is in de Plaatbewerking in februari veel minder goed dan in
de industrie totaal
– Het orderniveau is vrijwel hetzelfde
– De levertijden van de leveranciers zijn veel korter
– De voorraadniveaus in de Plaatbewerking zijn flink lager
– Over de werkgelegenheid denken de inkopers veel minder positief.

De inkoopprijzen, geen onderdeel van de totale BrancheBarometer, zijn in de
Plaatbewerking relatief flink lager dan in de totale industrie.
Bron: FDP