8048048692_ab7cd8a8a0_zGisteren maakte De Nederlandse Bank (DNB) bekend dat er in verschillende sectoren een verschil aan het ontstaan is tussen de winstgevendheid van de sector en de loonontwikkeling. In het merendeel van de bedrijfstakken is een geleidelijke daling van de zogenaamde arbeidsinkomensquote zichtbaar. Dat betekent dat in die bedrijfstakken de groei van het reële arbeidsinkomen is achtergebleven bij die van de arbeidsproductiviteit. Met andere woorden: de lonen in sectoren als handel, verhuur, overige zakelijke diensten, bouwnijverheid, vervoer & post, en horeca zouden best iets omhoog kunnen. Voor de industrie geldt dit echter niet.  Lees verder

Als eind deze maand de eerste loonstrookjes van dit jaar binnenkomen, wordt het vooral voor oudere werknemers in de metaal en de bouw schrikken. Omdat hun pensioenfondsen in zwaar weer verkeren, gaan zij er meer op achteruit dan anderen. Dit blijkt uit gegevens van salarisverwerker ADP. Lees verder