Als eind deze maand de eerste loonstrookjes van dit jaar binnenkomen, wordt het vooral voor oudere werknemers in de metaal en de bouw schrikken. Omdat hun pensioenfondsen in zwaar weer verkeren, gaan zij er meer op achteruit dan anderen. Dit blijkt uit gegevens van salarisverwerker ADP.

Gaat de gemiddelde werknemer er ongeveer twee of drie tientjes per maand op achteruit: een 58-plusser met een hoger inkomen moet het al snel met 50 euro minder doen. Dat komt doordat het belastingvoordeel voor deze groep vervalt. Het loonstrookje voor oudere bouwvakkers en metaalarbeiders valt nog slechter uit. Door de problemen van hun pensioenfondsen gaan de pensioenpremies flink omhoog. In de metaal moet de oudere werknemer het met bijna 70 euro minder doen. Werknemers in de sector Metaal en Techniek die in 1953 zijn geboren en twee keer modaal verdienen leveren netto per maand 67,36 euro in. Dit is 17,91 euro bovenop de ‘algemene’ achteruitgang in deze inkomensgroep.

Nederlandse werknemers met een bovenmodaal inkomen gaan er dit jaar netto op achteruit, stelt ADP. De achteruitgang is in euro’s het grootst bij een brutoloon vanaf 4.750 euro per maand. Oudere werknemers worden sowieso geconfronteerd met een lager nettoloon dan in 2011. Vanaf het geboortejaar 1953 geldt, hoe ouder hoe meer ze inleveren. Bovendien kunnen de stijgende pensioenpremies het inkomen van een werknemer dus fors drukken.

Nettoloon omlaag

Vanaf een brutoloon van 3.500 euro per maand gaat dit jaar het nettoloon achteruit. Waarbij de inkomens vanaf 4.750 euro het meeste inleveren: werknemers geboren na 1953 krijgen volgens de algemene berekeningen netto 27,45 euro minder. Werknemers van 58 jaar of ouder gaan er netto nog meer op achteruit. De verhoogde arbeidskorting is per 1 januari 2012 afgeschaft. Zo levert een werknemer geboren in 1948 met een loon van twee maal modaal netto 93,10 euro in.

Wat de hogere inkomens aan geld moeten inboeten, komt de lagere inkomens ten goede. Werknemers die na 1953 zijn geboren en een modaal inkomen hebben (circa 2.500 euro) gaan er het meest op vooruit met netto 13,42 euro meer per maand. Dit voordeel neemt vanaf een inkomen van 2.500 euro tot 3.250 euro langzaam af tot 2,83 euro netto meer per maand. Het vervallen van de populaire spaarloonregeling heeft ook een behoorlijke invloed op de nieuwe loonstrook. Het maandelijkse spaarbedrag van 51 euro wordt nu bruto uitbetaald.

“Hierdoor wordt de daling wellicht beperkt, maar werknemers moeten zich wel realiseren dat zij het belastingvoordeel over het spaarbedrag missen,” vertelt Dik van Leeuwerden, manager van het kenniscentrum Wet- en Regelgeving bij ADP Nederland. “Dit belastingvoordeel varieerde van ongeveer 17 euro tot 26 euro per maand.”

Pensioenpremie

“De pensioenfondsen hebben hun premies voor 2012 in december bekend gemaakt. In de lijn der verwachting is de pensioenpremie die werknemers betalen in bijna alle branches gestegen,” aldus Van Leeuwerden. “Een stijging van de pensioenpremies be├»nvloedt het nettoloon per branche en betekent voor sommige werknemers een grotere netto achteruitgang dan het algemene beeld laat zien.”

Oudere werknemers leveren in

De stimulans van het kabinetsbeleid om langer door te werken, ziet de Nederlandse werknemer in 2012 niet terug op de loonstrook. Uit de berekeningen van ADP blijkt dat oudere werknemers in 2012 er meer op achteruit gaan ten opzichte van de jongere generatie. Werknemers die het meest worden geraakt, zijn in 2012 tussen de 58 en de 60 jaar oud. Een van de oorzaken is het wegvallen van de verhoogde arbeidskorting voor werkenden die 58 jaar of ouder zijn. Zo gaat een werknemer van 59 jaar met een modaal inkomen er per maand 8,59 euro netto op achteruit. En een werknemer van 63 jaar met een modaal inkomen in 2012 verdient zelfs 50,33 euro netto per maand minder.

“Daar komt nog eens bovenop dat het percentage van de doorwerkbonus, waar werkenden vanaf 62 jaar recht op hebben, wordt teruggeschroefd,” vertelt Van Leeuwerden. Zo gaat de bonus van een werknemer die in 2012 62 jaar wordt (geboren in 1950) van 5% naar 1,5%. Voor een werknemer die 63 jaar wordt (geboren in 1949) geldt dat de doorwerkbonus van 8% naar 6% gaat.

Ondanks de voorgeschreven daling in de doorwerkbonus, is er toch per saldo voor die werknemers een stijging te zien. Van Leeuwerden: “Je wordt immers ook weer een jaar ouder. Zo gaat de bonus van iemand die nu 62 jaar is en in 2012 63 jaar wordt van 5% naar 6%. Werknemers die het meest worden geraakt, zijn in 2012 dus tussen de 58 en de 60 jaar oud. Zij lopen de arbeidskorting mis en hebben een lagere doorwerkbonus in het verschiet.”

Werkgevers gaan meer betalen

Ondanks dat de VVD de lastenverlichting voor werkgevers hoog in het vaandel heeft staan, komen ook de werkgevers er niet altijd even goed vanaf. “Vooral bedrijven die relatief meer werknemers in dienst hebben met een bruto maandloon van 2.800 euro of meer moeten dieper in de buidel tasten,” zegt Van Leeuwerden.

Deze werkgevers gaan een hogere bijdrage aan de Zorgverzekeringswet (ZWV) betalen. Weliswaar daalt de bijdrage van 7,75% naar 7,1%, maar de maximale grondslag gaat omhoog van 33.427 euro naar 50.064 euro waardoor de uiteindelijke inkomensafhankelijke bijdrage aan de ZWV van werknemers met hogere inkomens stijgt. Dit kan wel oplopen tot 964 euro per werknemer meer bij een loon van 3.862 euro en hoger per maand. De bijdrage ZWV van werkgevers voor werknemers met een loon tot 2.800 euro per maand neemt af door de verlaging van het bijdragepercentage naar 7,1%.

De stijging van de inkomensafhankelijke bijdrage is niet de enige lastenverzwaring waar werkgevers mee worden geconfronteerd. Ook de sectorpremies die werkgevers betalen om de werkloosheidsuitkeringen mede te financieren nemen toe. Deze premie verschilt per branche.
Bron:Metaalnieuws