8048048692_ab7cd8a8a0_zGisteren maakte De Nederlandse Bank (DNB) bekend dat er in verschillende sectoren een verschil aan het ontstaan is tussen de winstgevendheid van de sector en de loonontwikkeling. In het merendeel van de bedrijfstakken is een geleidelijke daling van de zogenaamde arbeidsinkomensquote zichtbaar. Dat betekent dat in die bedrijfstakken de groei van het reële arbeidsinkomen is achtergebleven bij die van de arbeidsproductiviteit. Met andere woorden: de lonen in sectoren als handel, verhuur, overige zakelijke diensten, bouwnijverheid, vervoer & post, en horeca zouden best iets omhoog kunnen. Voor de industrie geldt dit echter niet. Industrie – die relatief veel aan buitenlandse concurrentie blootstaat en dus een zogenoemde exposed sector is – heeft te maken met een arbeidsinkomensquote die in de afgelopen jaren nog boven zijn langjarige gemiddelde lag.

Foto: JWPhotography2012