metaalsectorDe werknemers in de kleinmetaal krijgen volgend jaar eenmalig 3,5 extra vrije dagen in plaats van een structurele loonsverhoging. De werkgever kan er ook voor kiezen om eenmalig een uitkering van 1,5 procent van het jaarsalaris te geven. Lees verder

metaalunieDe sociale partners in de Metaal&Techniek (de grootste markt-cao van Nederland) zijn een principeakkoord voor de nieuwe cao’s overeengekomen. Het akkoord kwam tot stand in de eerste onderhandelingsronde, nadat in de afgelopen weken uitvoerig informeel overleg had plaats gevonden. Zowel vakbonden als werkgeversorganisaties willen alles op alles zetten om de effecten van de economische crisis in de Metaal&Techniek zo veel mogelijk in te perken. Lees verder

onderhandelenDoor de sociale partners wordt momenteel geen haast gemaakt met de CAO onderhandelingen. Dit constateert de Algemene werkgeversvereniging Nederland (AWVN).
Lees verder