Koninklijke Metaalunie communiceert in zowel de aanloop naar, als tijdens de cao-onderhandelingen zelf, uitgebreid en zo transparant mogelijk over het hele cao-traject naar haar leden. Zo wordt met een speciale routekaart overzichtelijk in beeld gebracht welke stappen gaan leiden tot een nieuwe cao. Ook hebben leden op verschillende momenten inspraak in het mandaat waarmee in september a.s. de cao-onderhandelingen voor het Metaalbewerkingsbedrijf (Cao Metaal en Techniek) wordt ingegaan.

Lees verder

De Nederlandse metaal- en technieksector maken deze maand een lichte loonstijging mee. Dat meldt het FNV.
Lees verder


FNV Metaal heeft bij Tata Steel op 25 januari twee ledenvergaderingen gehouden over het principeakkoord cao & pensioenpremie dat eind vorig jaar tot stand kwam. In totaal heeft 86% van de aanwezige leden ingestemd met het principeakkoord waarmee deze definitief is geworden.

Lees verder

Maandag gaan ook in Friesland medewerkers in de metalektro 24 uur staken. Onder meer bij Trivium, Royal de Boer, Jongia en De Wulff wordt gestaakt uit protest tegen de opstelling van werkgeversorganisatie FME in de onderhandelingen voor een nieuwe cao, meldt het FNV in een persbericht. Lees verder

Vertegenwoordigers van werkgevers en vakbonden sloten gisteren na lange onderhandelingen een akkoord over de nieuwe cao’s in de Metaal en Techniek. Om technische vakmensen voor de sector te behouden en de aantrekkelijkheid voor nieuwe medewerkers te vergroten, is gekozen voor een verbetering van de lonen. Daarnaast is vooral ingezet op het langer productief houden van medewerkers. De cao Metaal en Techniek is met 27.000 werkgevers en 300.000 werknemers de grootste cao in de marktsector. Lees verder

Tweeduizend jongeren krijgen binnen twee jaar een baan in de metaal en techniek. De Federatie Werkgeversorganisaties Metaal en Techniek (FWM) en de werknemersbonden FNV Metaal, CNV Vakmensen en De Unie hebben dit afgelopen nacht met elkaar afgesproken. Om dit voor elkaar te krijgen is er een zogenaamd generatiepact gesloten. Het generatiepact zorgt ervoor dat ouderen de gelegenheid krijgen minder te werken in ruil voor baankansen voor jongeren.

Lees verder

13628776054_8258097469_zScheepsbouwer IHC uit Kinderdijk betaalt de uitzendkrachten op de scheepswerf structureel te weinig. Een uitzendkracht is voor IHC 26 procent goedkoper dan een medewerker in vaste dienst. Het verschil via onderaannemers loopt op tot 31,5 procent. Dat meent FNV Metaal naar aanleiding van eigen onderzoek. Marry van der Stel, bestuurder FNV Metaal: “IHC bespaart bewust op personeelskosten. Niet alleen de uitzendkrachten lopen daardoor veel geld mis, maar ook worden collega’s concurrenten van elkaar. Aan deze race naar beneden moet zo snel mogelijk een eind gemaakt worden.” Eind november protesteerden al honderden metaalarbeiders uit de scheepsbouw tegen de inzet van flexibele arbeid.   Lees verder

CAO MetaalVannacht zijn FME en vakbonden het eens geworden over een akkoord voor de cao Metalektro. Eerste onderhandelaar Peter Bongaerts: “Na zeer moeizame onderhandelingen die te lang hebben geduurd, hebben we eindelijk met de vakbonden afspraken gemaakt over een nieuwe cao. We zijn een marktconforme loonontwikkeling van 1,9% op twaalfmaands basis overeengekomen, met een lange looptijd van 37 maanden. Daarnaast hebben wij afspraken gemaakt die de wendbaarheid van de bedrijven vergroten en gaan werkgevers en vakbonden samen werk maken van sociale innovatie.”

Lees verder

Metalktro CAOVandaag hebben de vakbonden per brief gereageerd op het initiatief van FME om de formele onderhandelingen voor de Cao Metalektro te hervatten.

Eerste onderhandelaar FME Peter Bongaerts : “Ik vind het positief dat de vakbonden op ons initiatief zijn ingegaan. Een cao sluit je immers niet op straat, maar aan tafel. De afgelopen periode is duidelijk geworden dat de vakbonden en werkgevers op een aantal punten wezenlijk verschillen van inzicht. Lees verder

PrincipeakkoordWerkgeversorganisatie FWT en de vakbonden hebben gisteren een principeakkoord bereikt over de nieuwe cao’s voor de Metaal en Techniek, zo meldt FWT.

Een aantal belangrijke onderwerpen in het kort:
Looptijd
De cao kent een looptijd van 26 maanden
(1 maart 2015 tot en met 30 april 2017).

Structurele loonsverhogingen van in totaal 4,05%
1,75% per 1 december 2015,
1,75% per 1 juli 2016,
0,55% per 1 januari 2017.

Eenmalige uitkering
In februari 2016 ontvangen de medewerkers een eenmalige uitkering van 0,65%.

Lees verder

FWTDe vakbonden en de werkgeversvereniging FWT gaan op 13 oktober opnieuw praten over een cao. Het eindbod dat de FWT had gedaan is hiermee ingetrokken.

Lees verder

werk-in-techniek

Werkgevers en vakbonden hebben 22 oktober een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao Metalektro voor ondernemingen in de technologische industrie. FME-voorzitter en hoofd van de werkgeversdelegatie, Ineke Dezentjé Hamming: “Eindelijk hebben de bonden hun verantwoordelijkheid genomen en zijn ingegaan op onze herhaalde oproep terug te keren naar de onderhandelingstafel. We hebben afspraken kunnen maken over het versterken van onze sector. Dat is cruciaal voor de concurrentiekracht van de bedrijven en dus voor groei. Dit akkoord is in het belang van iedereen.” Lees verder

onderhandelenDe vakbonden hervatten dinsdag de onderhandelingen over de cao voor de grootmetaal. Dat heeft FNV Metaal maandag laten weten.

Metaalwerkers houden al sind 20 september op iedere maandag en vrijdag stakingsacties voor betere arbeidsvoorwaarden. Op 11 oktober is er wel een cao-akkoord bereikt in de kleinmetaal, maar in de grootmetaal gingen de stakingen door. Lees verder

FWMDe werkgevers in de Metaal en Techniek vinden de eisen die FNV Metaal vandaag naar voren brengt tijdens vakbondsacties onverantwoord. De vakbond heeft een looneis gesteld van 2,5%. ‘Dat is volstrekt irreëel,’ zegt werkgeversonderhandelaar Hep van Luunen. ‘Je kunt niet dit soort loonsverhogingen verwachten van een bedrijf dat het moeilijk heeft. Dat is spelen met vuur.’ De Federatie Werkgeversorganisaties Techniek (FWT) gaat voor continuïteit van bedrijven én voor behoud van werkgelegenheid. Met de vakbonden moeten we daar afspraken over maken, aan de onderhandelingstafel. Het afbreken van het overleg en een ultimatum stellen lost niets op.  Lees verder

scholingHet rommelt in de metaal. In de metalektro (140.000 werknemers) hadden de bonden al een eerste ultimatum gesteld rond de cao, en gisteravond zijn ook de onderhandelingen in de metaal en techniek (340.000 werknemers) vastgelopen. De vraag rijst waarom het niet lukt met de cao’s, ondanks dat bedrijven in delen van de sector naarstig zoeken naar personeel.
Lees verder

De vakbonden en de werkgeversorganisatie FWM zijn afgelopen nacht tot een principe-akkoord gekomen over een nieuwe cao Metaal & Techniek, kleinmetaal. In 25 maand wordt onder andere een structurele loonsverhoging gegeven van 4,45 procent. De achterban moet nog wel oordelen over het principeakkoord. Lees verder

Vandaag zijn de cao-onderhandelingen tussen de werkgevers van de Metaal en Techniek sector (kleinmetaal) en FNV Bondgenoten begonnen. Met als inzet geen loonsverhoging, vele verslechteringen en meer flexibiliteit bij werknemers sturen de werkgevers aan op een confrontatie met de werknemers. Lees verder

FNV Bondgenoten heeft besloten de looneis voor de nieuwe cao Metaal & Techniek te verhogen van 2 naar 2,5 procent. Dit bleek tijdens een vandaag gehouden ledenconferentie. Lees verder

Brancheorganisatie Bovag weigert de cao voor de metaal en technische bedrijfstakken te ondertekenen en laat werknemers in de kou staan, lieten de vakbonden FNV Bondgenoten en CNV Metaaltechniek woensdag weten.
De werknemers van de Bovaggarages en -tweewielerbedrijven krijgen nu geen 1,5 procent loonsverhoging per 2011 en ook geen zogenoemde ‘crisisbestrijdingsdagen’.
De Bovag wil deze 3,5 dagen extra vrije tijd in 2010 omzetten in verplichte scholingsdagen. ”Dit is onaanvaardbaar. Deze dagen zijn bestemd om leegloop in de productie op te vangen”, aldus Marco Hietkamp, bestuurder bij CNV Metaaltechniek.
Ook kunnen werknemers geen gebruik maken van de 58plus-regeling, waardoor oudere werknemers niet de garantie krijgen dat ze hun vut-rechten behouden als ze tijdelijk in de WW raken.
”Heel slecht vind ik dit. We zullen alles op alles zetten om de Bovag tot ondertekening te dwingen”, stelt Hietkamp.
De bonden organiseren in de derde week van januari bijeenkomsten voor hun leden om te overleggen over mogelijke vervolgstappen, zoals bijvoorbeeld ”stevige acties”.
De vakbonden en werkgevers in de Metaal&Techniek hadden in oktober overeenstemming bereikt over een cao. Hep van Luunen, onderhandelaar van de federatie van werkgevers in de metaal en techniek FWM, sprak toen van ”een heel mooi resultaat.”
Bovag, die ook is aangesloten bij de FWM, liet eerder al weten moeite te hebben met de afspraken.
”Wij willen snel om de tafel met de bonden om goed afspraken met ze te maken”, aldus een Bovag-woordvoerder woensdag.

BovagBrancheorganisatie Bovag weigert de cao voor de metaal en technische bedrijfstakken te ondertekenen en laat werknemers in de kou staan, lieten de vakbonden FNV Bondgenoten en CNV Metaaltechniek woensdag weten. Lees verder

CAO MetaalNa lezing van de voorstellenbrief van FNV Bondgenoten kwam de stoom bij FME-CWM-voorzitter Jan Kamminga uit de oren. „De afspraken die zij willen maken, zijn afspraken voor ontslag.” Lees verder