metaalsectorDe werknemers in de kleinmetaal krijgen volgend jaar eenmalig 3,5 extra vrije dagen in plaats van een structurele loonsverhoging. De werkgever kan er ook voor kiezen om eenmalig een uitkering van 1,5 procent van het jaarsalaris te geven.In 2011 volgt wel een loonsverhoging van 1,5 procent, of werkgevers moeten ervoor kiezen om de regeling voor extra vrije te verlengen.
Bron:Zibb