Het ziekteverzuim in de metaal- en elektroindustrie is in 2016 verder opgelopen naar 4 procent. En dat is een stijging ten opzichte van 2014 en 2015. De nieuwe verzuimcijfers zijn vandaag door het CBS bekend gemaakt. In het eerste kwartaal van 2017 steeg het verzuim door naar 4,5%. Dat hoge kwartaalcijfer is deels te verklaren vanwege het feit dat historisch de verzuimcijfers elk jaar in eerste kwartaal het hoogst zijn. Maar ook vergeleken met de eerste kwartalen van 2014, 2015 en 2016 is er een stijgende trend te zien. In de eerste drie maanden van 2014 bedroeg het ziekteverzuim nog 3,8%. Daarna werd het verzuim elk jaar iets groter. Lees verder

ziekteverzuimHet ziekteverzuim onder medewerkers van metaalbedrijven is in 2008 gelijk gebleven in vergelijking met het voorgaande jaar. Het verzuimpercentage bij metaalbedrijven die hun arbodienstverlening bij ArboNed hebben ondergebracht bleef gelijk op 4,0. Lees verder

ZiekteverzuimHet ziekteverzuim in de mkb-metaalsector is historisch laag. Dat blijkt uit de periodieke brancherapportage van ArboNed. Het ziekteverzuim bij leden van de Koninklijke Metaalunie bedraagt 4%. Daarmee is het ziekteverzuim op het laagste niveau gekomen in decennia. Begin jaren `90 lag het verzuim nog rond de 9%. Lees verder