Het ziekteverzuim in de metaal- en elektroindustrie is in 2016 verder opgelopen naar 4 procent. En dat is een stijging ten opzichte van 2014 en 2015. De nieuwe verzuimcijfers zijn vandaag door het CBS bekend gemaakt. In het eerste kwartaal van 2017 steeg het verzuim door naar 4,5%. Dat hoge kwartaalcijfer is deels te verklaren vanwege het feit dat historisch de verzuimcijfers elk jaar in eerste kwartaal het hoogst zijn. Maar ook vergeleken met de eerste kwartalen van 2014, 2015 en 2016 is er een stijgende trend te zien. In de eerste drie maanden van 2014 bedroeg het ziekteverzuim nog 3,8%. Daarna werd het verzuim elk jaar iets groter.

Verschillen met andere sectoren

Het verzuimcijfer over 2016 voor de metaal- en elektroindustrie is iets hoger dan het gemiddelde over alle sectoren in Nederland (3,9%), maar flink lager vergeleken met de sector industrie (4,8%) waar het onderdeel van uitmaakt. De verschillen tussen sectoren zijn sowieso groot. In de horeca is verzuim met 2,2% het laagst, terwijl mensen in overheidsdienst zich vaker ziek melden: in de sector openbaar bestuur ligt het ziekteverzuim op 5,3%. Volgens Tanja Traag van het CBS is een deel van dit verschil te verklaren door de gemiddelde leeftijd in een sector. De horeca is bijvoorbeeld een sector waarin veel jonge mensen werkzaam zijn, die zich minder vaak ziek melden dan ouderen.

Foto: Concept 2 Model D