ziekteverzuimHet ziekteverzuim onder medewerkers van metaalbedrijven is in 2008 gelijk gebleven in vergelijking met het voorgaande jaar. Het verzuimpercentage bij metaalbedrijven die hun arbodienstverlening bij ArboNed hebben ondergebracht bleef gelijk op 4,0.

De meldingsfrequentie – dit is het aantal ziekmeldingen gedeeld door het aantal werknemers – steeg licht van 0,92 naar 0,97.

Voor een totaalbeeld van verzuim en arbeidsongeschiktheid in de periode 2006 tot en met 2008 binnen de metaalsector, kunt u de vergelijkingstabel downloaden.
Bron:Metaalunie