Op dinsdag presenteerde het kabinet haar jaarlijkse Miljoenennota. Veel onderdelen daaruit waren in de weken ervoor al naar de pers gelekt, dus veel verrassingen stonden er niet meer in. Maar toch is het interessant te kijken naar de onderdelen die voor de metaalindustrie van belang zijn. We zetten hier wat maatregelen op een rij. Lees verder

tweede-kamerAfgelopen dinsdag werd de Miljoenenota gepresenteerd door het kabinet. De begrotingsplannen leidden traditioneel tot een stroom aan reacties van allerlei belangenbehartigers  en maatschappleijke organisaties. Ondernemingsorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland juichen toe dat de vennootschapsbelasting wordt verlaagd door de eerste schijf van 20 procent tussen 2018 en 2021 stapsgewijs te verlengen van 200.000 naar 350.000 euro. Dit is goed voor alle bedrijven en vergroot de investeringsruimte. Lees verder

De Koninklijke Metaalunie is op hoofdlijnen te spreken over de keuzes die dit kabinet maakt in de Miljoenennota. Zo wordt er wat de Metaalunie betreft in voldoende mate aandacht besteed aan innovatie en onderwijs. De budgetten en investeringen laten zien dat dit kabinet ondernemers-minded is. Wel plaatst de Metaalunie kanttekeningen bij de onduidelijkheid van het werkelijk uit te voeren beleid zoals bij innovatie het geval is. De gevolgen ervan voor mkb-metaalbedrijven zijn daarom lastig te duiden. Lees verder

barometer-metaalunieHet verheugt de Koninklijke Metaalunie dat het Kabinet in de Miljoenennota 2010 voor ondernemers in de maakindustrie met lastenverlichtende maatregelen komt. Verruiming van de verliescompensatie-regeling, de WBSO, de scholingsafdracht voor werkenden, de introductie van de Innovatiebox en verhoging van de MKB-winstvrijstelling in de Inkomstenbelasting, ervaart de Metaalunie als positief. Dat dit ook gepaard gaat met lastenverzwaringen als verhoging van de werkgeverspremies voor de WW, de zorg en WGA, betreurt de Metaalunie. Lees verder