Op dinsdag presenteerde het kabinet haar jaarlijkse Miljoenennota. Veel onderdelen daaruit waren in de weken ervoor al naar de pers gelekt, dus veel verrassingen stonden er niet meer in. Maar toch is het interessant te kijken naar de onderdelen die voor de metaalindustrie van belang zijn. We zetten hier wat maatregelen op een rij.

Ten eerste trekt het kabinet geld uit voor de verduurzaming van de industrie. Er komt 60 miljoen beschikbaar voor projecten op het gebied van waterstof en de afvang en opslag van CO2. Ineke Dezentjé van FME laat weten het ‘onbegrijpelijk’ te vinden dat er niet het tienvoudige van de toegezegde 60 miljoen euro wordt vrijgemaakt.

In de Miljoenennota erkent het kabinet verder dat technologie en innovatie cruciaal zijn voor het versterken van de concurrentiekracht. Daarom word er nagedacht over een investeringsfonds. Om de weerbaarheid van de economie te vergroten zou het kabinet daartoe ‘enkele tientallen miljarden’ euro’s lenen tegen de huidige lage rente om die vervolgens in het fonds te stoppen. VNO-NCW baas Hans de Boer is enthousiast over dit plan. Volgens hem kan zo’n fonds er voor zorgen dat Nederland ‘toekomstbestendig’ wordt. FME is minder positief. Dezentjé: “Zowel de staatssecretaris áls de minister moeten van innovatiebeleid absolute topprioriteit maken de rest van deze kabinetsperiode”, zegt Dezentjé. “Dat houdt meer in dan praten over de inrichting van een Toekomstfonds waarvan de uitwerking, zoals het er nu naar uitziet, aan het volgende kabinet wordt overgelaten. Dat kan echt niet. Er zijn zoveel innovatieve plannen die de markt klaar heeft liggen en wachten op overheidsgeld om te kunnen starten. We moeten nú beginnen.”

Tenslotte wil het kabinet ook meer doen aan het tekort aan technisch geschoold personeel. Er komt daarom structureel meer geld beschikbaar voor techniek in het hoger onderwijs. Studierichtingen in bèta en techniek kunnen vanaf 2020 op 60 miljoen meer rekenen.