tweede-kamerAfgelopen dinsdag werd de Miljoenenota gepresenteerd door het kabinet. De begrotingsplannen leidden traditioneel tot een stroom aan reacties van allerlei belangenbehartigers  en maatschappleijke organisaties. Ondernemingsorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland juichen toe dat de vennootschapsbelasting wordt verlaagd door de eerste schijf van 20 procent tussen 2018 en 2021 stapsgewijs te verlengen van 200.000 naar 350.000 euro. Dit is goed voor alle bedrijven en vergroot de investeringsruimte. Toch zijn de ondernemersorganisaties vooral kritisch: “Nu de overheidsfinanciën na jaren van bezuinigingen en lastenverhogingen ruimte bieden, is het cruciaal dat breed wordt geïnvesteerd in de economie en de toekomst van ons land”.

Metaalunie

Woensdag kwam Koninklijke Metaalunie ook met een voorlopige reactie op de kabinetsplannen. Jos Kleiboer van de unie: “Ondernemersfaciliteiten voor echte IB-ondernemers waaronder zelfstandigenaftrek liggen niet onder vuur. Schijnzelfstandigheid wordt door de Wet DBA aangepakt.” Wat Metaalunie verder opvalt is dat de aangekondigde bezuiniging op het gebied van innovatie van zo’n 25%, volledig is verdwenen en het complete budget gelijk is gebleven. Kleiboer: “Het is voor innovatief Nederland, waarvan onze achterban deel uitmaakt, ontzettend goed nieuws. Het betekent dat bestaande instrumenten, ondanks samenvoegingen, toch qua innovatiekracht en ondersteuning vanuit de overheid gelijk blijven. We hopen wel dat dit ook na de verkiezingen overeind blijft.”

Toch zijn er ook kritische noten vanuit de Metaalunie: “De problemen op de arbeidsmarkt door de Wet Werk en Zekerheid en de loondoorbetaling bij ziekte worden niet opgepakt. Daarnaast blijft stimulering in de vorm van subsidies onvoldoende bereikbaar en de regelgeving vaak te ingewikkeld”, aldus Kleiboer.

Foto: Tweedekamer.nl