Om een ‘ramp’ in de toekomst te voorkomen hebben Koninklijke Metaalunie, Bouwend Nederland, de FME en Techniek Nederland de handen ineengeslagen en een industriecoalitie gevormd om de noodzaak voor een onderwijs deltaplan voor het technisch onderwijs in de Tweede Kamer aan de orde te stellen. In een interview in Metaal + Techniek maakt voorzitter van de Metaalunie, Fried Kaanen duidelijk dat het inmiddels vijf voor twaalf is als het gaat om problemen op de arbeidsmarkt voor technische beroepen. Het tekort aan geschoold personeel leidt inmiddels al tot verminderde omzet bij diverse bedrijven, simpelweg omdat orders niet aangenomen kunnen worden vanwege capaciteitsproblemen.

Alleen een sector brede aanpak kan voor een structurele oplossing zorgen

Fried Kaanen maakt in het artikel duidelijk waar de schoen wringt. De ontstane situatie op de arbeidsmarkt is zeer complex. Door demografische ontwikkelingen krimpt het totale aanbod van arbeidspotentieel. Daarnaast is de interesse in een baan in de techniek, ondanks stevige campagnes, nog altijd niet groot genoeg om te zorgen voor voldoende instroom. De gedachte om mensen om te scholen vanuit andere branches leidt weer tot problemen in het onderwijsveld. De opleidingen in de techniek zijn relatief duur vanwege de benodigde apparatuur en het onderwijs heeft ook een tekort aan ervaren medewerkers. Een kortetermijnoplossing door gebruik te maken van buitenlandse werknemers leidt weer tot andere problemen, zoals de taalbarrière. Kortom, er is regie nodig vanuit de overheid om de problematiek op te lossen. Zeker daar waar het gaat om het onderwijs moet het ministerie een krachtiger rol gaan vervullen waarbij niet alleen wordt gekeken naar het HBO en WO maar zeker ook naar de ROC’s.