De energiekosten zijn het afgelopen jaar dermate hard gestegen dat het een bedreigende factor is geworden in het rendement en daarmee het voortbestaan van bedrijven in het MKB die veel energie verbruiken. Bedrijven in de metaalsector zijn daar dus vaak de dupe van. Door een krachtige lobby vanuit de Metaalunie ziet het ernaar uit dat het kabinet voor 2022 maatregelen gaat nemen die een behoorlijke besparing voor het MKB gaat opleveren op energie gerelateerde heffingen. Zo is er een besparing van €571 miljoen gereserveerd op de energiebelasting en zal de koppeling tussen de Opslag Duurzame Energie en de SDE++ afgebouwd worden.

Plannen pakken gunstig uit voor de MKB-bedrijven, maar ODE moet verder afgebouwd worden

In de plannen zoals deze nu voorliggen zullen de kleine en middelgrote bedrijven die veel energie verbruiken relatief veel voordeel hebben. Het grootste deel van de besparingen komt ten goede van de eerste belastingschijf. €63 miljoen zal worden gebruikt voor de verlaging in de tweede en derde schijf. Concreet betekent dit dat een kostenverlaging van 15% per MKB-bedrijf. Het voordeel kan oplopen tot 25% voor een kleinbedrijf tot 10 a 15% voor een middenbedrijf.

De Metaalunie is natuurlijk blij met deze ontwikkelingen maar wil uiteindelijk dat de ODE geheel zal verdwijnen. Tezamen met andere branche-organisatie wordt het komend jaar onderzoek gedaan naar broeikasgasemissies van grote en kleine bedrijven in verhouding tot de fiscale heffingen. De uitkomsten van dit onderzoek moet de basis vormen voor de ODE na 2022.