Nadat er in de zomer al een principe-akkoord was gesloten tussen de vakbonden en de werkgevers in de Metalektro is er na goedkeuring door de leden van de vakbonden nu definitief een nieuwe CAO voor de branche. Tijdens de onderhandelingen werd de eis om een hoger loon kracht bijgezet met acties onder het personeel. Bij onder andere Tata Steel, Scania en Damen Shipyards ging het personeel hiertoe in staking. Lees verder

Met de keuze om over te stappen op groene waterstof voor de productie van staal creëert Tata Steel Nederland weer een goed perspectief voor de productie van staal in Nederland. Tata Steel is zoals bekend één van de grootste uitstoters van CO2 in Nederland en kwam als gevolg daarvan in de problemen vanwege de strengere milieumaatregelen. De directie van Tata Steel Nederland heeft met unanieme steun van de raad van commissarissen en het moederbedrijf uit India besloten om volop in te zetten op de productie van groen staal met behulp van waterstof. Deze omschakeling is niet alleen goed voor het klimaat door CO2 reductie, maar heeft ook de meeste voordelen voor de omgeving. Lees verder

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in juli 14,1 procent hoger dan in juli 2020, maakt het CBS bekend. Een maand eerder kwam de groei uit op 17,9 procent. Ten opzichte van juli 2019 bedroeg de groei ruim 9 procent. Daarmee is het door de coronacrisis in juli 2020 geleden productieverlies ruimschoots goedgemaakt. De metaalsector scoorde zelfs beter dan de gemiddelde dagproductie in de industrie met een groei van 15,2%. Lees verder

In de CAO-onderhandelingen voor de komende periode wordt er bijzondere aandacht gevraagd voor de positie van de oudere werknemer. Inzet is om oudere werknemers zo lang mogelijk op een gezonde, fitte wijze bij het proces betrokken te laten blijven. De kennis en ervaring die deze medewerkers bij zich dragen is van onschatbare waarde en niet zo eenvoudig te vervangen. Bovendien is de langdurige inzet van oudere werknemers van groot belang gezien de huidige krapte op de arbeidsmarkt. Lees verder

Tata steel staat sinds enkele weken in de spotlights als gevolg van een tweetal milieuonderzoeken. De resultaten uit het eerste onderzoek, uitgevoerd door de GGD, vielen uiteindelijk niet negatief uit omdat de naam TATA uit het uiteindelijke onderzoeksrapport werd geschrapt. De reden om de naam TATA te schrappen uit het rapport lag in het feit dat het onderzoek zich richtte op de gevolgen van de vervuiling en niet op de veroorzaker. Hierdoor werd de naam TATA steel verder niet genoemd in de onderzoeksresultaten. De uitkomsten van het onderzoek dat door het RIVM is uitgevoerd, valt echter heel wat minder gunstig uit voor TATA steel. Lees verder

Het Financiële Dagblad maakte recent melding van de zeer hoge prijs van aluminium. Het is de hoogste prijs in 10 jaar die voor een belangrijk deel is ontstaan door de grote vraag als gevolg van het herstel van de economie na de corona-crisis. Binnen een aantal maanden is de prijs gestegen van 1,31 naar 2,26 per kilo. En het ziet er niet naar uit dat de prijzen op korte termijn zullen dalen. Aan de basis van deze gedachte liggen drie factoren. Als eerste is er de verwachting dat de vraag voorlopig groot zal blijven waarbij het aanbod niet meegroeit. Daarnaast zullen de prijzen kunstmatig hooggehouden worden door de producenten om inkomen te genereren om de magere jaren die ze achter zich hebben liggen te compenseren. Tenslotte is er de steeds grotere invloed van het milieu op de aluminiumprijs. Lees verder

Met de bekendmaking van 3 metaalbedrijven in Zuid-Holland zijn de eerste ondernemingen bekend die gaan strijden om de OOM-award 2021. De OOM-awards zijn de onderscheidingen voor de meest actieve metaal-leerbedrijven in Nederland. De eerste nominaties zijn uitgereikt aan: ARCO metaal in Boskoop, HTC parking & security in Waddinxveen en Logiqs in Maasdijk. In de komende maanden worden de genomineerde bedrijven in de andere regio’s bekendgemaakt.

Lees verder

Concept of digitization of business processes and modern technology. Digital transformation.

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt vragen om slimmere productie, de behoefte vanuit de markt naar kleinere oplages vraagt om productiemethodes die net zo efficiënt te produceren zijn als massaproductie. De vraag is dus hoe je de productie kunt versnellen en vergemakkelijken. Om dit te realiseren is digitalisering van productietechnieken een absolute noodzaak. Ook in een industriële productie-omgeving wordt big-data een steeds belangrijkere factor. Lees verder

Ook deze week kwam het CBS weer met prachtige cijfers over de ontwikkeling in de Nederlandse industrie. Dit keer betreft het de omzetgroei die voor alle industrieën in Nederland op bijna 20% uitkwam en voor de metaalindustrie zelfs op meer dan 26% vergeleken met dezelfde periode in 2020. Het is voor het eerst in 9 kwartalen dat de omzet toegenomen was vergeleken met het jaar ervoor. De omzetgroei werd in zowel het binnenland als het buitenland gerealiseerd.

Lees verder

Na vele maanden van sterke groei, ziet het ernaar uit dat de prijzen voor diverse grondstoffen een dalende trend hebben ingezet. Zo hebben de termijncontracten voor ijzererts op de Singaporese beurs tot wel 14% aan waarde verloren. Maar ook andere metaalsoorten als koper en tin zijn goedkoper geworden. Ook de prijs voor een vat olie is gedaald. Oorzaak voor de afgenomen waarde van termijncontracten zijn ontwikkelingen in zowel Amerika als China. Zo wordt de noodsteun die de Amerikaanse overheid geeft in de vorm van een opkoopprogramma eerder dan verwacht afgebouwd. Dit opkoopprogramma was één van aanjagers van het economisch herstel in de Verenigde Staten.

Lees verder

De in Gent gevestigde staalproducent ArcelorMittal gaat voor een deel van de productie van staal gebruik maken milieuvriendelijke kolen van de Nederlandse producent Perpetual Next. Met het sluiten van een overeenkomst voor de jaarlijkse levering van 350.000 ton zogenaamd biokolen zet ArcelorMittal een eerste kleine stap naar de verduurzaming van het productieproces. Zoals bekend behoren staalproducenten tot de grootste vervuilers als het gaat om de uitstoot van CO2. De toepassing van biokolen is de eerste, maar kleine, stap om hier een einde aan te maken. Lees verder

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft de afgelopen maanden al een bijna onophoudelijke stroom aan positieve berichten de wereld in gestuurd. Deze week volgde het bericht dat de gemiddelde dagproductie in Nederland in de productie-industrie gemiddeld met 17,9% was gestegen. Grote uitschieter hierbij was de groei in de machine-industrie. Hier werd een groei van meer dan 68% gerealiseerd! De metaalsector bleef echter niet achter en scoorde een groei van 15,8% ten opzichte van de productie in juni 2020. Lees verder

De positieve ontwikkelingen in de metaalsector blijft al maandenlang een negatief effect hebben op de beschikbaarheid van grondstoffen. Uit de resultaten van de economische barometer die Metaalunie ieder kwartaal uitvoert, werd ook in het tweede kwartaal door respondenten aangegeven dat dit een belangrijk remmend effect heeft op de ontwikkeling. Wel is dit eigenlijk het enige negatieve dat uit de barometer naar voren kwam. De overige indicatoren waren ook deze keer overwegend positief. Lees verder

De klimaatdoelstellingen die de Europese gemeenschap onlangs heeft gepresenteerd, zijn een grote uitdaging voor vele energie-intensieve branches. Daartoe behoort zeker ook de productie van aluminium. In Europa zijn inmiddels de eerste stappen gezet op weg naar een duurzamere productie maar ook buiten de EU zijn inmiddels de eerste initiatieven gerealiseerd. Een belangrijk doel is om de benodigde energie voor de productie van aluminium zo groen mogelijk op te wekken. Zonne-energie speelt hierbij een belangrijke rol. Lees verder

Koningin Maxima heeft 15 juli jl. een zeer revolutionaire voetgangersbrug geopend in Amsterdam. De brug is geheel geprint door robots en weegt 4,5 ton. De brug was bedoeld als kunstwerk en is een idee van Joris Laarman Lab. Daarnaast zijn Arup, ArcelorMittal, Autodesk, Heijmans, ABB is de robotspecialist, Air Liquide & Oerlikon, Plymovent, AMS en de TU Delft bij het project betrokken. Het printen van de brug heeft in totaal zo’n 6 maanden gekost waarbij er dus 4500 kilo RVS is verwerkt. Lees verder

Kon in de maand juni een record worden genoteerd voor het producentenvertrouwen in Nederland, de maand juli toont aan dat de vaart er nog steeds in zit. Wederom werd er een record genoteerd voor het producentenvertrouwen: 12,3 Ter vergelijking; de laatste 20 jaar was het gemiddelde 0,4. Zo blijkt dat het corona-virus geen invloed meer heeft op stemming onder de Nederlandse ondernemers. Lees verder

De krapte op de arbeidsmarkt is voor veel metaalbedrijven een probleem met als gevolg dat groei geremd wordt. Het ziet er niet naar uit dat dit probleem op korte termijn opgelost kan worden vanuit het beschikbare arbeidspotentieel. Sterker nog, recente cijfers van het CBS maken duidelijk dat het de krapte op de arbeidsmarkt in de afgelopen maand alleen maar groter geworden is. Het aantal werklozen is gedaald onder de 300.000, zo’n 3,2% van de beschikbare beroepsbevolking. Om de aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt op korte termijn te realiseren, kan omscholing van werklozen een oplossing zijn. Lees verder

De gevolgen van de klimaatveranderingen werden de afgelopen dagen weer eens duidelijk met de grote overstromingen in Nederland, België en Duitsland. Niet voor niets heeft de Nederlandse overheid daarom de ambitieuze doelstelling om de economie in 2050 circulair te laten zijn. Ook de metaalbranche moet hier zijn steentje aan bijdragen. Niet alleen voor het milieu maar ook omdat circulair denken en werken een bijdrage kan leveren aan de oplossing voor het grondstoffentekort waar de branche mee kampt. Dat gaat verder dan het hergebruik van ingezamelde oude metalen. Lees verder

De werknemers- en werkgeversorganisaties in de Metalektro hebben een principe-akkoord bereikt voor een nieuwe, tweejarige cao.  In de nieuwe cao is afgesproken dat de werknemers er 2,3% loon bijkrijgen met terugwerkende kracht tot 1 juli. In 2022 volgt vervolgens een loonsverhoging met 3%. Al met al krijgen de werknemers in de Metalektro er substantieel meer bij dan de geboden 2,25% die de werkgevers als bod op tafel hadden gelegd. Het akkoord moet nog worden goedgekeurd door de achterban van de FME en de bonden. Ze hebben hiervoor tot eind september de tijd. Lees verder

Uit recente publicaties is duidelijk geworden dat de metaalsector snel opkrabbelt uit de coronadip die in 2020 ontstond. Het CBS heeft groeicijfers getoond die nog nooit zo hoog waren. De ongewenste sterke prijsstijgingen op de metaalmarkt zijn daar ook een duidelijke indicatie van. De OOM (het scholingsadviesbureau van de sociale partners in de metaalbewerking) deed hier nog een schepje bij bovenop met de publicatie van de ontwikkelingen van de arbeidsmarkt en opleidingen in de metaalsector in de periode oktober 2020 tot maart 2021. Uit de cijfers blijkt dat zowel het aantal banen weer groeit, het aantal ondernemingen als de vraag naar personeel. Lees verder