Het CBS heeft recent cijfers gepubliceerd waaruit blijkt dat de investeringen in materiële activa in 2024 met meer dan 30 procent zullen stijgen. Deze stijging is voor een deel toe te schrijven aan uitgestelde investeringen uit 2023 en voor een belangrijk deel aan investeringen die gericht zijn op verduurzaming en energiebesparing. Vooral bedrijven die actief zijn in de energievoorziening zijn positief over de toekomst en verwachten ruim een derde meer te investeren in 2024. Deze bedrijven investeren ook het meest in duurzaamheid en energiebesparing.

Lees verder

Uit recent gepubliceerde cijfers van het CBS blijkt dat de productie in de Nederlandse industrie in april is gedaald met 3,5 procent vergeleken met dezelfde periode in 2023. Het is de 10e keer op rij dat de productie is afgenomen. Er was sprake van een daling in bijna de helft van alle bedrijfsklassen waarbij de klasse ‘Reparatie en installatie machines’ hard onderuit ging met een daling van meer dan 38 procent. Bij de positieve uitzonderingen behoorde de klasse ‘Metaalproducten’. Hier steeg de productie met 5 procent.

Lees verder

In mei steeg de PMI-hoofdindex van de Nederlandse industrie van 51.3 in april naar 52.5, wat de grootste verbetering van de bedrijfsomstandigheden in 21 maanden betekent.

Deze stijging maakt een aanzienlijke verbetering in de sector duidelijk, met een aanhoudende groei van de vraag en een forse toename van nieuwe orders voor de derde opeenvolgende maand. De toename in nieuwe orders werd vooral gedreven door een grotere interesse van klanten en een verbeterde vraag, met name uit de bouwsector, wat leidde tot de grootste stijging in twee jaar. Dit resulteerde in een sterke toename van de productieomvang, de grootste sinds april 2022.

Lees verder

De staalindustrie kampt dit jaar wereldwijd met tegenvallende beursresultaten. Door dalende vraag en overaanbod is de wereldwijde staalproductie in april opnieuw gedaald, met een jaarlijkse afname van 5%, volgens de WorldSteel Association. Grote staalbedrijven zoals ThyssenKrupp, Posco, en ArcelorMittal hebben te maken met lage prijzen en dalende aandelenkoersen. ArcelorMittal, genoteerd aan de Amsterdamse beurs, is bijvoorbeeld met zo’n 8% gedaald dit jaar.

Lees verder

Uit cijfers van het CBS blijkt dat het vertrouwen onder de producenten in de industrie in mei sterk is verbeterd vergeleken met een maand eerder. Hoewel het vertrouwen nog wel onder het gemiddelde van de afgelopen 20 jaar lag, was er sprake van een verbetering van -3,6 in april naar -2,8 in mei. Het langjarige gemiddelde ligt op -1,3.

Lees verder

Met een zeer geringe daling van slechts 0,1 procent zijn de afzetprijzen in de Nederlandse industrie in april bijna gelijk gebleven aan de prijzen in dezelfde periode in 2023. De daling was in maart 2024 nog 0,8 procent. De geringe prijsdaling in april was vooral het gevolg van de stijgende olieprijzen. Vergeleken met de maand april in 2023 werd een vat ruwe North Sea Brent olie bijna 9 procent duurder.

Lees verder

Het CBS heeft de cijfers gepubliceerd met betrekking tot de omzet in Nederlandse industrie in het eerste kwartaal van 2024. Voor het vierde kwartaal op rij was er sprake van een daling van de omzet. De daling was in het eerste kwartaal van 2024 gemiddeld genomen wel het laagst van het afgelopen jaar. In de meeste branches was er sprake van een daling van de omzet. De metaalbranche zag de omzet dalen met 7 procent vergeleken met dezelfde periode in 2023.

Lees verder

De Nevi Inkoopmanagersindex voor de Nederlandse industrie steeg van 49.7 naar 51.3 in april, wat wijst op een verbetering van de bedrijfsomstandigheden voor het eerst sinds augustus 2022. Zowel de productie, nieuwe orders als de werkgelegenheid vertoonden een versnelde groei. Ondernemers zijn optimistischer geworden, met ongeveer de helft die groei verwacht in de komende twaalf maanden en slechts 6 procent die pessimistisch is. Dit niveau van optimisme is sinds de Russische invasie in Oekraïne in februari 2022 niet meer gezien.

Lees verder

In het Staaljournaal van mei wordt eens te meer duidelijk dat de marktsituatie voor staal complex is en de toekomst door verschillende belanghebbenden wisselend wordt ingeschat. Eurofer, de vereniging van Europese staalproducenten, voorziet negatieve gevolgen van economische onzekerheden zoals instabiele energieprijzen, hoge inflatie en geopolitieke spanningen. Na een groei van 1% in 2023, voorspellen zij een daling van 1% in 2024 en een groei van 2% in 2025. De autosector, een grote afnemer van staal, kende in 2023 een stijging van 8,5% in staalverbruik, maar deze blijft onder pre-coronapeil. Voor 2024 en 2025 wordt een daling van 0,4% en een groei van 0,8% verwacht, afhankelijk van nieuwe modellen die op de markt komen. 

Lees verder

Uit cijfers van het CBS blijkt dat de productie in de Nederlandse industrie in maart de grootste daling sinds juni 2020 laat zien. Vergeleken met dezelfde maand in 2023 is de productie met 6 procent afgenomen. In ruim drie kwart van de branches was er sprake van een daling. De bedrijfsklasse Reparatie en installatie machines vertoonde de grootste daling met 15,5 procent, in de bedrijfsklasse Metaalproducten was er sprake van een kleine afname van 0,9 procent.

Lees verder

Uit cijfers van het CBS is duidelijk geworden dat de afzetprijzen in de industrie in maart met 0,9 procent zijn gedaald. Dit is de kleinste daling sinds 10 maanden en een bevestiging van de trend die erop duidt dat de prijsontwikkeling langzaam maar zeker positief wordt. De ontwikkeling van de prijs van een vat ruwe olie speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de afzetprijzen in de industrie. In maart steeg de prijs van een vat ruwe olie met meer dan 5 procent. De prijs van producten van de aardolie-industrie daalden echter met 1,1 procent in maart.

Lees verder

In april toonden de PMI®-gegevens voor het eerst in twintig maanden een positieve ontwikkeling in de Nederlandse industrie. Deze verbetering was het resultaat van een toename in de vraag, hogere productievolumes en meer personeelswerving. Dit resulteerde in een stijging van de PMI-index van 49.7 in maart naar 51.3 in april, waarbij een score boven 50 wijst op groei.

Lees verder

Ondanks het feit dat het vertrouwen onder de producenten in de industrie in april nog steeds onder het langjarige gemiddelde lag, is er toch sprake van een positieve ontwikkeling. Het vertrouwen verbeterde van -4,8 in maart naar -3,6 in april. De producenten waren vooral positiever over de verwachte bedrijvigheid en minder negatief over hun orderportefeuille en de voorraden gereed product. Het vertrouwen is gemeten op basis van deze drie deelindicatoren. Wanneer gekeken wordt naar de waarde van de individuele indicatoren dan zijn de producenten alleen positief over de verwachte bedrijvigheid. Over de andere twee indicatoren zijn de producenten negatief, maar wel minder dan in de maand ervoor.

Lees verder

In Nederland wordt er nog steeds onderhandeld tussen Tata Steel en het kabinet om de productie van staal duurzamer en schoner te maken. In Duitsland zijn ze al veel verder; de Duitse overheid pompt miljarden in de staalindustrie om deze te vergroenen en daarmee de toekomst van de Duitse staalindustrie te beschermen. Desondanks is er veel onrust onder de werknemers van de grote staalproducenten. Zo protesteerden er onlangs 10.000 medewerkers van Thyssen Krupp in Duisburg omdat ze bang zijn voor hun baan. Het bedrijf waar 27.000 mensen werkzaam zijn, kreeg €2 miljard staatssteun om de productie te vergroenen. Negen maanden later maakt de onderneming bekend dat het de productie wil gaan verlagen met 2,5 miljoen ton met banenverlies als gevolg.

Lees verder

Met een investering van ongeveer €4,5 miljard zet het Zweedse staalconcern SSAB een belangrijke stap op weg naar het verder ‘vergroenen’ van haar staalproductie. De nieuwe fabriek moet staal gaan produceren zonder gebruik van fossiele brandstoffen en wordt in de plaats Lulea, in het noorden van Zweden, gebouwd. Het betreft een relatief kleine productievestiging waar jaarlijks zo’n 2,5 miljoen ton staal wordt geproduceerd.

Lees verder

Uit cijfers van DUO blijkt dat steeds meer havo-leerlingen de overstap van 4-havo naar het mbo maken. In 3 jaar tijd groeide dit aantal van 3545 leerlingen in 2020 naar 8080 leerlingen in 2023. Deze verrassende ontwikkeling kan een positief effect hebben op de grote druk die al jarenlang op de arbeidsmarkt voor MKB-maakbedrijven ligt. Het grote tekort aan vakmensen kan door gerichte voorlichting en samenwerking met onderwijsinstellingen aangepakt worden. Door leerlingen tijdig te interesseren voor technische opleidingen kan een belangrijke stap gezet worden om het potentieel op de arbeidsmarkt in de nabije toekomst te vergroten en daarmee de ontwikkeling van de sector te versterken.

Lees verder

Het Staaljournaal van april maakt melding van een staalmarkt die momenteel wordt gekenmerkt door een matige vraag en een felle jacht van fabrieken op orders, wat leidt tot druk op de staalprijzen. Deze situatie wordt beïnvloed door verschillende factoren, waaronder politieke spanningen, wereldwijde economische ontwikkelingen, rentewijzigingen, veranderingen in productiecapaciteiten, goedkope importen en schommelingen in grondstofprijzen.

Lees verder

Vakbonden en werkgevers zijn er niet in geslaagd om een nieuwe cao voor het Metaalbewerkingsbedrijf af te sluiten. Als gevolg hiervan is er een stakingsestafette aangekondigd die volgende week maandag in Friesland start en zich gedurende de week zal verspreiden over Twente, Noord-Brabant, Rotterdam, Noord-Holland en Utrecht. Belangrijkste geschilpunten zijn de looneisen en de ouderenregeling die door de vakbonden op tafel zijn gelegd.

Lees verder

Het wetsvoorstel Netherlands Qualification Framework (NLQF) is door de Tweede Kamer aangenomen, waarmee een wettelijke, onafhankelijke beoordeling van opleidingen wordt geïntroduceerd. Dit biedt werkenden, werkzoekenden en werkgevers een helder inzicht in het niveau van opleidingen en maakt het mogelijk om op te treden tegen onjuiste informatieverschaffing door aanbieders. In 2022 volgde 24 procent van de beroepsbevolking tussen 25 en 65 jaar scholing, waarvan meer dan twee derde non-formeel, zoals branchegerichte opleidingen of vaktrainingen.

Lees verder

Het CBS heeft de cijfers met betrekking tot de ontwikkeling van de productie in de Nederlandse industrie in februari gepubliceerd. Vergeleken met dezelfde periode in 2023 is sprake van een teruggang van 2,3 procent. Dit is daarmee de zevende maand op rij dat er sprake is van een teruggang. Er was sprake van een productiedaling in meer dan de helft van de branches. De productie in de branche Metaalproducten bleef onveranderd vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. De branche behoorde daarmee tot de positieve uitschieters.

Lees verder