TeqNow is het platform dat aandacht voor en toepassing van toptechnologie in het industriële MKB vergroot en stimuleert. Het platform informeerde tot op heden ondernemingen vooral op het gebied van innovaties. Nu technische bedrijven echter steeds meer te maken krijgen met wet- en regelgeving met betrekking tot milieu gerelateerde onderwerpen als duurzaamheid, circulaire economie en energietransitie heeft het platform besloten bedrijven ook op deze onderwerpen te ondersteunen. TeqNow zal de komende maanden diverse bijeenkomsten organiseren waarbij ingegaan wordt op de vraag hoe ondernemingen hier praktisch mee om kunnen gaan. 

Intensieve kennisoverdracht moet ondernemers op pad helpen richting duurzaamheid en circulariteit

Om ondernemingen mee te nemen in de plannen voor een volledig circulaire economie in 2050 conform de overheidsplannen, moeten er veel aanpassingen in zowel processen als materialen worden doorgevoerd. Deze zeer complexe materie is voor veel MKB-bedrijven geen dagelijkse kost vandaar dat TeqNow een intensief kennisprogramma heeft opgesteld. De komende maanden organiseert TeqNow webinars en grootschalige bijeenkomsten waarbij onder andere gekeken wordt hoe de eerste stappen op weg naar circulair produceren gezet kunnen worden, maar ook in hoeverre waterstof een energiebron is die kan helpen bij de energietransitie. Deze zeer interessante bijeenkomsten zijn gratis voor leden van de Metaalunie.