IIn september 2021 kondigde Hans van den Berg, directeur van Tata Steel, aan dat de staalfabrikant de intentie heeft om in de toekomst staal te produceren met groene waterstof in plaats van kolen. Deze omslag werd ingegeven en afgedwongen door diverse milieurapportages waarin werd bevestigd dat Tata Steel de grootste vervuiler in Nederland is als het gaat om de uitstoot van CO2. Bovendien is in de afgelopen maanden ook nog eens duidelijk geworden dat Tata Steel veel vervuilender was dan gedacht. Onderzoek heeft aangetoond dat Tata Steel veel meer giftige stoffen uitstoot die direct effect hebben op de gezondheid van de omwonenden. Vooral jonge kinderen zijn hiervan de dupe. De vraag is daarom hoe ver Tata Steel met de realisatie van de ambitieuze plannen is.

Onderzoek en eerste voorbereidingen moeten leiden tot een omschakeling die leidt tot 30% minder CO2 uitstoot in 2030

Op het moment van aankondiging dat Tata Steel wil overstappen op groene waterstof als energiebron was al duidelijk dat het gebruik van waterstof een grote impact zou hebben. Niet alleen moet het productieproces aangepast worden aan de nieuwe energiebron, maar ook de wet- en regelgeving moet hier op aangepast worden. Tata Steel is hiervoor in nauw overleg met ‘Den Haag’ en volgens de staalfabrikant zijn hierbij al belangrijke stappen gezet. Inmiddels is al enige duidelijkheid ten aanzien van de locatie van nieuwe installaties en zijn er contracten afgesloten met netbeheerder Tennet. Twee technologieleveranciers zijn bezig met het technisch uitwerken van de waterstofroute. Toch zal, zoals nu in te schatten is, pas in 2026 de eerste schop in de grond gaan. Er moet nog erg veel engineering plaatsvinden en ook de aanpassing van de wet- en regelgeving vraagt veel tijd. Tata Steel verwacht dat in 2029 de nieuwe fabriek opgestart kan worden waardoor in 2030 een besparing van 30% op de uitstoot van CO2gerealiseerd kan worden.