Het CBS heeft de cijfers met betrekking tot de afzetprijzen in de industrie over de maand februari gepubliceerd. Ook in februari stegen de prijzen weer zeer sterk als gevolg van de hoge olieprijzen. Het effect van de gestegen afzetprijzen op het resultaat van de ondernemingen zal daarom niet van dien aard zijn. Over alle sectoren van de industrie stegen de prijzen met bijna 22%, vooral veroorzaakt door de branches die voor hun proces voornamelijk afhankelijk zijn van aardolie. Producten van aardolie en producten uit de chemie waren respectievelijk 67% en 43% duurder dan een jaar eerder. Wanneer we kijken naar de prijzen in de metaal dan zien we een stijging met 13,9% vergeleken met de prijzen in februari 2021.

Ontwikkeling olieprijs is gunstig voor een matiging van de afzetprijzen

Heel Nederland gaat gebukt onder de effecten van de sterk gestegen olieprijzen. Zowel particulieren als ondernemers voelen iedere dag de effecten hiervan. Gelukkig lijkt het erop dat de olieprijs minder hard stijgt en zelfs tekenen van daling vertoont. Het effect hiervan zal relatief snel te zien moeten zijn in de cijfers van de komende maanden. De stabilisatie en voorzichtige daling is vanzelfsprekend zeer fragiel als gevolg van de ontwikkelingen in de Oekraïne. Al met al zijn de afzetprijzen ten opzichte van een maand eerder alsnog met 2,1% gestegen.