Het CBS heeft berekend dat de export in de maand februari 2022 vergeleken met dezelfde periode in 2021 gestegen is met 2,8%. Daarmee viel de exportgroei ten opzichte van de maand januari terug met 0,5%. Een belangrijke rol bij de groei was daarbij weggelegd voor metaalproducten en transportmiddelen. De cijfers over de maand februari zijn voor de derde maand op rij lager dan de maand ervoor. 

Exportverwachtingen voor de maand april zijn minder positief

De verwachtingen met betrekking tot exportcijfers in de maand april zijn niet positief. De condities die de verwachtingen voor de export bepalen worden voor een belangrijk deel gebaseerd op de ontwikkelingen in de belangrijkste exportlanden en de Nederlandse concurrentiepositie. Zoals het er nu naar uitziet is het producentenvertrouwen in Duitsland, maar ook het producentenvertrouwen in de rest van de Eurozone een stuk minder positief. Daarnaast verslechterde ook het oordeel van de Nederlandse en Europese ondernemers over hun buitenlandse orderpositie. Een en ander leidt ertoe dat de verwachtingen met betrekking tot de export over de maand april minder positief zijn.