Nieuwe stakingsacties in de metaal zijn voorkomen nu Koninklijke Metaalunie ook akkoord is gegaan met de nieuwe cao voor het Metaalbewerkingsbedrijf. Vorige week gingen de werkgevers van andere metaalbonden al akkoord met het cao-voorstel en kreeg Koninklijke Metaalunie tot en met vrijdag 15 april de tijd om alsnog akkoord te gaan. Zou de bond niet akkoord gaan dan dreigde de stakingsestafette die gepauzeerd was, weer opgepakt worden. Met het ondertekenen van het akkoord is dit voorkomen en weten werkgevers en werknemers waar ze de komende twee jaar aan toe zijn als het gaat om de arbeidsvoorwaarden. 

Betere arbeidsvoorwaarden moeten leiden tot meer instroom

De verbeterde arbeidsvoorwaarden in de nieuwe cao moeten ertoe leiden dat meer jongeren gaan kiezen voor een beroep in de metaalsector. Zeker nu in de nieuwe cao ook een zware beroepenregeling is opgenomen waardoor oudere medewerkers maximaal 3 jaar voor de AOW-leeftijd kunnen stoppen, is het van groot belang om de interesse van jonge mensen voor een baan in de metaal te stimuleren. Het salaris van jongeren tot 21 jaar zal per 1 januari 2023 verhoogd worden waardoor jonge medewerkers in totaal minimaal 5% loonsverhoging krijgen. 

In de cao is een loonsverhoging per 1 juli 2022 afgesproken van bruto €42,50, per 1 september 2022 een verhoging van 2,75%, per 1 maart 2023 van 3,25% en uiteindelijk per 1 januari 2024 een verhoging met 0,6%. Daarnaast ontvangen werknemers op i juli 2022 een eenmalige bruto-uitkering van €382,50.