De belangenvereniging Verenigde Maakindustrie Oost (VMO) voor producenten in Oost-Nederland is erg ongerust over de nabije toekomst van haar leden. Het is het resultaat van een aantal negatieve ontwikkelingen die op korte termijn niet zijn om te buigen. Al langer hebben de ondernemers te maken met een groot tekort aan vakmensen. Dit tekort is een groot landelijk probleem dat door diverse brancheorganisaties is onderkend en waar door middel van wervingscampagnes een oplossing voor wordt gezocht. Een oplossing voor deze situatie is op korte termijn echter niet te verwachten. Het werven en opleiden van vaklieden vraagt daarvoor te veel tijd. Daarnaast zijn de effecten van de COVID-19 pandemie ook goed voelbaar voor de producenten. 

Energieprijzen en een verstoorde aanleverketen zijn groot probleemDe VMO constateert daarnaast dat haar leden in een moeilijke financiële spagaat zijn gekomen door de zeer sterk gestegen energieprijzen en de verstoorde aanleverketen van materialen en componenten als gevolg van de COVID-19 pandemie. De sterk gestegen energieprijzen hebben er al toe geleid dat producenten gedwongen zijn om de productie te verlagen om besparingen te realiseren. Aan de andere kant kunnen projecten niet worden afgerond omdat componenten en materialen niet geleverd kunnen worden door de verstoorde aanleverketen. Als gevolg hiervan is het niet mogelijk om te factureren waardoor de cashflow verstoord raakt. Een oplossing voor deze situatie is niet snel gevonden. Gelukkig hebben de producenten goede jaren achter de rug, maar de huidige situatie kan niet te lang voortduren zonder dat dit gevolgen gaat hebben voor het voortbestaan van bedrijven.