De prijzen voor alle metalen zijn de laatste maanden als een komeet door het dak gevlogen. De bekende oorzaken hiervan zijn de verstoringen in de aanvoerketen van metalen door de COVI-19 pandemie en meer recentelijk de oorlog in Oekraïne. Prijzen van staal, aluminium en nikkel hebben als gevolg hiervan recordhoogtes bereikt. Het zijn grondstoffen waarvan Rusland een belangrijke producent is. Op de achtergrond is echter een andere ontwikkeling die, ook al neemt de wereldwijde economische groei af, voor de komende jaren zorgt voor extra druk op de markt voor metalen: de energietransitie. De noodzaak om om te schakelen naar de productie en het gebruik van duurzame energie zorgt voor grote investeringen waar metalen een belangrijke rol spelen.

Windmolenparken, zonne-energie installaties, elektrische auto’s vergroten vraag naar metalen.

In veel landen in de gehele wereld zijn doelstellingen geformuleerd om het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen dan wel geheel uit te bannen. Hiervoor in de plaats komen duurzame alternatieven die opgewekt worden met wind, water en zon. Voor de aanleg van deze energiegeneratoren is veel metaal nodig. Denk daarbij aan de productie van windmolens, de aanleg van zonne-energieparken, maar ook aan de ontwikkeling van waterkrachtinstallaties. De versnelde ontwikkeling en aanleg van deze projecten zorgt er de komende jaren voor dat de vraag naar onder andere staal en aluminium groter dan normaal zal zijn. Maar ook de vraag naar nikkel voor de productie van accu’s ten behoeve van elektrische voertuigen zal verder toenemen. Al met al zorgt de omschakeling naar een duurzame economie, tezamen met de effecten van de Covid-19 pandemie en de oorlog in Oekraïne ervoor dat de prijzen voor metalen zeker op korte termijn niet zullen dalen.