De bouwsector heeft een grote uitdaging om de doelstellingen uit het Rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050 te realiseren. De doelstellingen zijn zeer ambitieus en in 2030 moet al een besparing van 50% zijn gerealiseerd op het gebruik van ‘virgin’ materialen. Oftewel de benodigde materialen voor de bouw moeten vanaf dat moment voor de helft komen uit recycling en upcycling. Om het hergebruik te vergemakkelijken bestaat sinds 2017 het Madaster, het materialen kadaster. In dat Madaster kunnen bouwers de toegepaste materialen in hun nieuwbouw registreren. Hierdoor is van ieder pand bekend welke materialen er verwerkt zijn, aan welke specificaties de materialen voldoen en waar ze verwerkt zijn. Het is echter duidelijk dat van het overgrote deel van de panden in Nederland deze gegevens niet geregistreerd zijn. Het hoogwaardig hergebruik van sloopmaterialen is hierdoor nog erg lastig. Om de toepassing van sloopmateriaal in de toekomst echter goed en financieel aantrekkelijk te maken, is demontabel staalbouwen zeer interessant.

Belangrijke rol voor staal bij het realiseren van milieudoelstellingen

Wanneer we kijken naar de afhankelijkheid van grondstoffen voor de productie van staal dan zien we dat we voor dit proces afhankelijk zijn van landen als Rusland, China en India. Landen die niet direct bekend staan om hun milieuvriendelijke productiewijzen en waar de afhankelijk voor de productie van staal niet gewenst is. Wanneer het mogelijk wordt om staal op een hoogwaardige manier te hergebruiken, zal de afhankelijkheid van deze landen sterk afnemen. Om dit te realiseren is het van belang dat vanaf de allereerste pentekening van het ontwerp van een nieuw gebouw rekening wordt gehouden met de mogelijkheid om materialen opnieuw te gebruiken. De toepassing van demontabele staalcomponenten wordt inmiddels al toegepast en heeft zich bewezen als duurzame oplossing. Zo worden er staalcomponenten die gebruikt waren bij de tijdelijke rechtbank in Amsterdam inmiddels gebruikt in Enschede. Maar ook de koppeling van staalcomponenten kunnen op een dusdanige manier worden uitgevoerd dat ze op de toekomst zijn voorbereid waardoor staaldelen makkelijk uit elkaar te halen zijn. Staal leent zich als bouwmateriaal daarmee uitstekend als materiaal voor een circulaire toekomst.