Zoals bekend is staalproductie één van de grootste COvervuilende processen in de industrie. Maar liefst 25% van de totale CO2 uitstoot in Europa wordt veroorzaakt bij de productie van staal. In een poging hier verandering in aan te brengen wordt er op dit moment in Zweden een staalfabriek gebouwd die vanaf 2025 groen staal gaat produceren. Bij dit proces ligt de CO2 uitstoot maar liefst 95% lager dan bij de traditionele productie van staal. Dat de behoeft aan groen staal groot is, blijkt wel uit het feit dat nu al 1,5 miljoen ton groen staal verkocht is terwijl de fabriek nog in aanbouw is. Bekende bedrijven als BMW, Mercedes-Benz, Scania en de BE Group hebben inmiddels leveringsovereenkomsten met de producent gesloten om aan hun milieudoelstellingen in de nabije toekomst te kunnen voldoen.  

Diverse innovaties maken de term ‘groen staal’ waar

Om de term groen staal waar te maken maakt de fabriek gebruik van groene waterstof. Hiervoor wordt een elektrolyse-installatie gebouwd met een capaciteit van 1 gigawatt. Deze waterstof wordt gebruikt voor het raffineren van ijzererts dat gebruikt wordt in plaats van kolen, dat in traditionele staalfabrieken wordt gebruikt. In een hoogoven die volledig op duurzame elektriciteit draait wordt de ijzererts vervolgens gemend met staalschroot en omgesmolten tot één massa vloeibaar staal. Dit vloeibare staal wordt met behulp van een innovatief proces vervolgens omgezet in vast eindproduct. Deze productiewijze levert een energiebesparing op van 70%! 

De ontwikkeling van deze techniek en de realisatie van de fabriek is mogelijk doordat diverse partijen in de keten op voorhand 2,5 miljard euro investeren.