De afzetprijzen van de Nederlandse industrie zijn in de maand maart 2022 vergeleken met de afzetprijzen van een jaar eerder gestegen met een recordpercentage: 25,9%. Nog nooit sinds de registratie zijn de afzetprijzen zo sterk gestegen. Wanneer we de prijsstijging van maart vergelijken met de maand februari dan is er sprake van een toename met 5,3 %. 

De oorzaak van de stijging zit in de sterk gestegen energieprijzen, maar voor een deel ook in de situatie in de Oekraïne. Hoewel het interessant lijkt dat de afzetprijzen sterk zijn gestegen, is het echter de vraag of hiermee de sterk toegenomen kosten voor de industrie voldoende worden afgedekt. Zeker voor producten waar prijsafspraken voor zijn gemaakt die langer geleden zijn vastgelegd, is het maar de vraag of het resultaat positief uitvalt. 

Prijsstijging voor metaalproducten minder groot

Wanneer gekeken wordt naar de ontwikkeling van de afzetprijzen voor metaalproducten dan zien we ook hier een forse toename. In maart kwam de stijging op 14,8% uit. De vraag is ook hier of deze stijging voldoende is om de toename van de kosten op een goede manier te dekken. De impact van de sterk gestegen energieprijzen is immers aanzienlijk in een sector waar de energieconsumptie groot is. De verwachting voor de korte termijn is dat de energieprijzen niet veel hoger zullen worden, zeker gezien het feit dat de OPEC-landen besloten hebben de olieproductie iets verder op te voeren. Een substantiële daling wordt voorlopig niet verwacht.