Nederland staat voor grote uitdagingen bij het realiseren van klimaatdoelstellingen. Om de doelstellingen te realiseren is er een grote behoefte aan technische vakmensen die zorgdragen voor de aanleg van zonneparken, het bouwen van windmolens en het ombouwen van allerlei machines zodat deze op een milieuvriendelijker wijze functioneren. Het grote tekort aan vakmensen bedreigt echter het realiseren van de doelstellingen en heeft er nu zelfs toe geleid dat Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland, de optie om gebruik te maken van arbeidsmigranten als (deel)oplossing voor de korte termijn heeft voorgesteld. Dit voorstel is des te opmerkelijker omdat dezelfde Doekle Terpstra nog niet zo heel lang geleden de inzet van arbeidsmigranten geen oplossing vond vanwege de grote misstanden die gemeld werden rondom de inzet van arbeidsmigranten.

Nood breekt wet, maar niet tegen iedere prijs

De zeer hoge nood op de arbeidsmarkt heeft ervoor gezorgd dat Techniek Nederland een grote ommezwaai heeft gemaakt ten aanzien van arbeidsmigranten. Dit houdt echter niet in dat de inzet van arbeidsmigranten zonder verdere voorwaarden is, als het om Techniek Nederland gaat. Zo moet het op een sociaal aanvaardbare manier kunnen. Dat wil zeggen dat de arbeidsvoorwaarden kloppen maar ook de huisvesting goed geregeld is. Wanneer aan dit soort zeer wezenlijke basisvoorwaarden wordt voldaan is de inzet van arbeidsmigranten een optie. De ervaring leert dat de arbeidsmigranten zeer gemotiveerd zijn een vak in de techniek op te pakken en snelle leerlingen zijn. Bovendien wordt de integratie in de Nederlandse maatschappij vergemakkelijkt. Zo kan een mooie win-win situatie ontstaan.