De hoge olieprijzen zijn de belangrijkste oorzaak van de gestegen omzet in de industrie in het eerste kwartaal van 2022. Ten opzichte van de omzet in het eerste kwartaal in 2021 is er een stijging van 25,4%. Deze sterke stijging is voor een groot deel toe te schrijven aan de direct aan olie gerelateerde industrie (47,9%), maar ook andere sectoren vertonen een substantiële omzetstijging. Zo laat de metaalsector een stijging van 29,7% zien. De waarde van de omzetstijging is moeilijk in te schatten. De vraag is in hoeverre de sterk gestegen kosten voor energie en grondstoffen goed doorbelast kunnen worden waardoor bedrijven een gezond rendement kunnen maken. 

Positief sentiment voor het tweede kwartaal van 2022

Ondernemers in de industrie zijn positief gestemd over de ontwikkelingen in het tweede kwartaal van 2022 en verwachten wederom een stijging van de omzet. Misschien wel opvallender zijn de positieve verwachtingen ten aanzien van het personeelsbestand. De ondernemers in de industrie verwachten een toename van het personeel in het tweede kwartaal, ondanks alle berichten over de grote schaarste op de arbeidsmarkt. Enig negatief punt uit de cijfers over het eerste kwartaal betreft het aantal faillissementen. Deze zijn vergeleken met een jaar geleden toegenomen met 8 (27 versus 19 faillissementen een jaar eerder).