Nadat in de maand maart nog een kleine daling van de export genoteerd werd, kan er in de maand april weer een kleine plus worden genoteerd. Ten opzichte van de maand april 2021 steeg de export met 3%. De rol van de metaalindustrie is daarbij positief. Samen met de chemische industrie zorgt de metaal dat er positieve resultaten geboekt werden. Op zich sowieso een bijzonder resultaat wanneer je ziet dat er in dezelfde maand een jaar eerder een recordexportgroei van bijna 24% werd gerealiseerd. 

Ontwikkelingen voor de export minder gunstig

Het CBS kijkt niet alleen terug maar ook vooruit. De verwachtingen voor de export in juni zijn minder gunstig dan in de afgelopen tijd. Wanneer gekeken wordt naar de indicatoren voor deze verwachtingen dan zien we dat de concurrentiepositie van de Nederlandse industrie niet veel is gewijzigd. De economische ontwikkelingen bij de belangrijkste exportlanden voor de Nederlandse industrie zijn echter minder positief. Zo is de productie van de Duitse industrie omgeslagen van groei naar krimp. Daarnaast is ook het producentenvertrouwen in Duitsland en de rest van de Eurozone minder positief. Overigens betekenen deze indicatoren dat er meteen een negatieve invloed te verwachten is, net zo min als een positief effect bij gunstige indicatoren.