In de afgelopen jaren heeft de technologische industrie een enorme bloeiperiode meegemaakt. De toegevoegde waarde is in de afgelopen 5 jaar ieder jaar gemiddeld met 5% gegroeid. Daarmee is het mogelijk om in 2030 een verdubbeling van de toegevoegde waarde ten opzichte van 2010 te hebben gerealiseerd. Wanneer we kijken naar het aandeel van de technologische industrie in de economische groei in Nederland dan zie we dat het aandeel van de technologische industrie in de afgelopen 4 jaar is gegroeid van 4,5 naar 4,8%. Dat lijkt niet spectaculair maar wanneer we deze cijfers afzetten tegen de twintig jaar hiervoor waarbij het aandeel in de totale economie met een vol procentpunt afnam, dan kunnen we spreken over een krachtige groei.

Slimme toepassing van digitale technieken moeten helpen de groei te realiseren

De groei van de technologische industrie zal gerealiseerd moeten worden door een verhoging van de productie. De marktontwikkelingen zijn hiervoor positief alleen ligt er een bekend probleem aan de zijde van de arbeidsmarkt. De krapte op de arbeidsmarkt kan echter voor een deel worden opgevangen door slim gebruik te maken van digitale technieken en het optimaal benutten van robots. Het aantal robots per 1.000 medewerkers ligt in Nederland al op een hoog niveau, zeker wanneer in ogenschouw genomen wordt dat er in Nederland relatief weinig auto’s worden geproduceerd. Vooral bij de wat kleinere ondernemingen kunnen er echter nog belangrijke stappen worden gezet in de productieverhoging met behulp van robots.