Het Staaljournaal meldt dat verschillende staalfabrieken in Azië hebben geprobeerd hun staalprijzen te verhogen, maar de resultaten waren wisselend. In India was de maand juni de slechtste van het jaar vanwege een tegenvallende vraag, waardoor de productie van staal op het laagste niveau sinds december 2022 lag. Naar verwachting zullen ook juli en augustus teleurstellende productiecijfers laten zien. Daarentegen was april 2023 een positieve maand voor de export van staal uit Azië naar Europa en Amerika, waardoor de staalprijzen in die regio’s onder druk kwamen te staan.

Toenemende vraag naar staal lijkt niet structureel

In China is de marktstemming positiever geworden door verlengde beleidsmaatregelen ter ondersteuning van de vastgoedsector. Het wisselende weer heeft echter geleid tot matige vraag naar staal, hoewel er tekenen zijn van verbetering na de versoepeling van het fiscale beleid. De prijzen van slabs zijn gestaag gestegen, maar het aantal schepen dat de haven van Antwerpen omringt, kan de export naar Europa verminderen, wat gunstig kan zijn voor Europese staalfabrieken.

De verschillen tussen staalprijzen in Azië en Europa zijn kleiner geworden, wat kan leiden tot verminderde interesse in het importeren van staal uit Azië. De voortdurende spanningen tussen de VS en China hebben ook invloed op staalcontracten, en er zijn beperkingen opgelegd aan de export van materialen die nodig zijn voor de productie van halfgeleiders en cloud-computingdiensten tussen de twee grootmachten.

Europese staalfabrieken hebben geprobeerd grote automotive contracten af te sluiten, maar veel onderhandelingen zijn nog niet afgerond vanwege lagere prijzen op de spotmarkt. Hoewel de vraag naar staal langzaam is gestegen, lijkt dit vooral een afdekking van het risico van mogelijke tekorten te zijn, en geen structurele verbetering van de vraag. De kans op prijsverhogingen in het 3e kwartaal is realistisch vanwege onderhoudsstops bij diverse fabrieken.