Voor de vijfde maand op rij is de gemiddelde dagproductie in de Nederlandse industrie gedaald. Het volume lag in de maand mei ruim 9 procent lager dan een jaar eerder. Wanneer er echter gekeken wordt naar de korte-termijnontwikkeling is er echter sprake van een bescheiden opleving. De productie steeg in de maand mei met 1,2 procent vergeleken met de maand april. 

Gemiddelde dagproductie Metaalproducten minder sterk gedaald

De daling van de gemiddelde dagproductie was zichtbaar in de meeste bedrijfsklassen. De grootste daler was de Chemische industrie die een sterke invloed heeft op het gemiddelde. De dagproductie in de bedrijfsklasse Metaalproducten nam ook af in mei, maar met een daling van 3,5 procent viel deze beduidend lager uit dan het gemiddelde. De producenten in de industrie zijn niet optimistisch over de ontwikkelingen op korte termijn. Vooral met betrekking tot de verwachte bedrijvigheid en de orderportefeuille was men negatief.