De gemiddelde dagproductie in de Nederlandse industrie is in de maand augustus met 8 procent gedaald vergeleken met de gemiddelde dagproductie een jaar eerder, zo blijkt uit cijfers die door het CBS zijn gepubliceerd. Vergeleken met de ontwikkelingen vanaf de maand mei van dit jaar kan er daarmee gesproken worden over een afnemende negatieve trend van de gemiddelde dagproductie in de Nederlandse industrie. In bijna alle branches van de industrie was er sprake van een daling. De daling in de branche metaalproducten bleef echter beperkt tot -0,6 procent.

Producenten blijven in september negatief over nabije toekomst

Wanneer er gekeken wordt naar de kortetermijnontwikkeling van de gemiddelde dagproductie in de Nederlandse industrie dan is er sprake van een daling van 112,3 in augustus naar 111,5 in september. De producenten zijn net zo negatief over de ontwikkelingen in de komende drie maanden als de maand ervoor. Ze zijn van mening dat hun orderportefeuille verslechterd en negatief over de verwachte bedrijvigheid. Klein lichtpuntje is het sentiment onder de Duitse ondernemers in de industrie. Zij zijn minder negatief over de verwachtingen op korte termijn en de productie in de Duitse industrie nam in de maand augustus toe met 0,5 procent vergeleken met de maand ervoor.