In het derde kwartaal van 2023 vertoont de MKB-maakindustrie een vertraging van de groei, zij het met een zekere stabilisatie. Hoewel de binnenlandse orderpositie afneemt, voorziet de sector een voorzichtige opleving van de export in het komende kwartaal. De zoektocht naar vakmensen is echter nog nooit zo uitdagend geweest. Deze bevindingen zijn afkomstig uit de Metaalunie Economische Barometer, een kwartaalonderzoek onder leden van Koninklijke Metaalunie.

In het derde kwartaal heeft 10% van de bedrijven minder werknemers in dienst dan in het tweede kwartaal, terwijl ondernemers extreem pessimistisch zijn over het invullen van vacatures. De metaalwarensector en bouwtoeleveranciers presteren onder het gemiddelde, terwijl verspanende bedrijven positiever zijn.

De binnenlandse orderpositie is in het derde kwartaal aanzienlijk afgenomen, voornamelijk door de jaarlijkse zomervakantie. Bij 30% van de bedrijven is de binnenlandse orderpositie gedaald, terwijl deze bij 16% is gestegen. De krimp van de binnenlandse orderpositie bedraagt per saldo 15%. De waardering van de orderpositie is echter licht gestegen, met 15% van de bedrijven die tevreden zijn. De verwachtingen voor het vierde kwartaal zijn echter niet rooskleurig, met een negatief saldo van 10%.

Van de bedrijven die exporteren (40%), geeft 18% aan dat de exportportefeuille is toegenomen, terwijl een derde aangeeft dat deze is afgenomen. Ondanks de daling van de exportportefeuille zijn ondernemers verdeeld in hun beoordeling van de orderpositie buitenland. Voor het vierde kwartaal verwacht 5% van de exporteurs groei, terwijl 22% krimp verwacht.

Na turbulente prijsstijgingen stabiliseerden de prijzen het afgelopen halfjaar. In het derde kwartaal heeft 25% van de bedrijven de prijzen verhoogd, terwijl 10% ze heeft verlaagd.

Personeel:

Gemiddeld werken bedrijven met 21,5 medewerkers, maar het aantal bedrijven met minder personeel neemt toe. Ondanks de afname van personeel blijft de vraag naar personeel groot. Meer dan de helft van de bedrijven heeft al meer dan een jaar openstaande vacatures. Slechts 60% van de MKB-maakbedrijven denkt de komende zes maanden vacatures te kunnen invullen, het laagste percentage sinds de start van de Economische Barometer.

Winstgevendheid:

Ruim 70% van de bedrijven maakt winst, terwijl 7% verlies lijdt. Het bedrijfsresultaat is ten opzichte van het eerste kwartaal afgenomen, waarbij 15% van de bedrijven aangeeft een verbetering te hebben gezien. Voor het vierde kwartaal verwacht de sector grotendeels een vergelijkbaar bedrijfsresultaat.

38% van de ondernemers verwacht minder te investeren, 44% verwacht hetzelfde niveau te handhaven, en 18% plant meer investeringen. Deze uitkomst is negatiever dan een kwartaal eerder en ligt onder het langjarig gemiddelde.

(Bron: Economische Barometer Metaalunie)